Informatie

Informatie

Algemeen:

oprichting

VERON A16 is een afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland en werd opgericht op 2 maart 1946. Bij deze afdeling zijn ingedeeld de VERON-leden, welke woonachtig zijn in Gorinchem en wijde omstreken.

De afdeling heeft een afdelingsbestuur, wat zelfstandig of in samenwerking met de activiteitencommissie activiteiten organiseert naar behoefte. Het afdelingsbestuur houdt één maal per jaar een huishoudelijke vergadering, waarin de afdelings leden o.a. invloed uit kunnen oefenen op het te voeren beleid, activiteiten e.d. Niet leden zijn op deze avond ook welkom, maar hebben geen stemrecht.

In het kader van AVG, moeten bezoekers en deelnemers aan georganiseerde evenementen zich realiseren dat u gefotografeerd/gefilmd kunt worden, dit materiaal kan zonder dat er toestemming nodig is gebuikt worden voor alle soorten publicaties.

Met uitzondering van de maanden Juli en Augustus houdt de vereniging 1x per maand op de eerste dinsdag van de maand een bijeenkomst.

Op deze avond zal in veel gevallen een activiteit worden georganiseerd, denk aan een lezing, een bouwproject of onderling QSO. Op deze avonden zijn ook geïnteresseerden in de hobby welkom, ongeacht of u lid ben van een andere vereniging of helemaal geen lid.

Mocht u het op onze avonden gezellig vinden en deze regelmatig willen bezoeken als u geen lid ben van de Veron dan stellen wij het op prijs als u donateur wil worden van de Gorinchemse Amateur Club. Dit kan voor de prijs van € 15,00 per jaar als bijdrage voor de huur van het gebouw en de lezingen. Klik HIER voor meer info.

Voor de agenda verwijzen wij naar de publicaties elders op deze website. QSL kaarten kunnen tijdens de bijeenkomsten worden gebracht en opgehaald tussen 20:00 uur en 21:00 uur.