Archief van
Categorie: nieuws

Veldweekeind 2024

Veldweekeind 2024

In het weekeind van 7 en 8 september wordt er een veldweekeind georganiseerd op de Leuvehoeve in Vuren.

U dient zich daar zelf voor aan te melden bij de camping.

Verdere gegevens volgen nog op deze website en in de Ronde van Gorkum.

 

Let op met parkeren

Let op met parkeren

Vanwege de herinrichting van de weg rond het gebouw van de Scouting aan de Sportlaan zijn er wijzigingen in verband met het parkeren. Dit is alleen toegestaan in de parkeervakken en niet meer langs de straat daar tegenover. Gaat u daar wel staan dan wacht u een bekeuring van € 129,– . Als de parkeervakken vol zijn dan kunt u (zolang daar geen borden geplaatst worden) parkeren langs de straat aan de west kant van het gebouw, maar niet in de bocht.

Uitslag Lente Vossenjacht

Uitslag Lente Vossenjacht

Nr 1 : 0nud Ron & aanhang
Nr 2 : Will PA.. &
Nr 3 : PD1AP & PD5CL Steph en Corne
Nr 4 : PA9F Gert & Thea
Nr 5 : Joan

Veel dank voor de organisatie. 👍😃🐣🌻🙏

KIDS DAY

KIDS DAY

Geachte afdelingsbestuur,
Het hoofdbestuur brengt graag de inhoud van onderstaande brief van “de Dutch Youngsters”
onder uw aandacht. De genoemde activiteiten worden van harte aanbevolen.
——————-
Kids Day is een initiatief van de Amateur Radio Relay League (ARRL) om amateur radio te
promoten onder de jeugd. Ook in andere landen wordt Kids Day aangegrepen door radioverenigingen
om amateur radio te promoten. Kids Day wordt tweemaal per jaar georganiseerd en
de volgende Kids Day vindt plaats op 16 juni.
In Nederland is recentelijk een groep enthousiaste jeugd samengekomen met als doel om
amateur radio te promoten onder de jeugd. De groep is genaamd Dutch Youngsters en bestaat uit
jongeren uit 3 landelijke verenigingen (VERON, VRZA en Scouting Nederland) ondersteund door
enkele oudere radioamateurs. Deze groep bestaat uit de volgende leden: Ronald PB7TT, Eric
PA3ECN, Bas PD7BDN, Jaimy PD1DBL, Freek PD3FCA, Vincent PC2Y, Suzan PD3SZN.
Deze groep actieve jongeren ziet graag dat de komende Kids Day op 16 juni onder de jeugd
gepromoot gaat worden.
Wij zouden graag zien dat de afdelingen actief jeugd opzoeken, hun leden stimuleren om met hun
kinderen en/of kleinkinderen op de band actief te gaan worden.

De volgende websites geven meer informatie over Kids Day:
https://www.veron.nl/evenementen/kids-day/
https://www.arrl.org/Kids-Day
Verder willen wij in de afdelingen de aanwezige jeugd of ouders wijzen op het bestaan van de
Dutch Youngsters. Wij zijn actief op diverse sociale media waar geïnteresseerde jeugd ons kan
vinden. Daar worden zij dan op de hoogte gehouden van toekomstige activiteiten. Zo zoeken de
Dutch Youngsters bijvoorbeeld nog naar jeugdleden om deel te nemen aan het IARU amateur
radio zomerkamp. De deadline voor aanmelding hiervoor is op 24 april.

Voor meer informatie of vragen richting de Dutch Youngsters zijn hier sociale media kanalen waar
men terecht kan:
https://www.instagram.com/yota_nederland/
https://www.facebook.com/pi4rs
We horen de jeugdige leden graag terug op de band.

namens de Dutch Youngsters,
Suzan Vink, PD3SZN
pd3szn@gmail.com

Uitslag peiling clubavonden

Uitslag peiling clubavonden

Beste VERON A16 leden, bezoekers en donateurs,

Zoals iedereen weet hebben we een inventarisatie gedaan naar de wensen van de bezoekers van onze clubavonden.

Vierendertig amateurs hebben hun voorkeuren uitgesproken, waarvoor onze dank!

Hier zijn de resultaten van de peiling:

Voorkeur voor de donderdagavond: 7 stemmen
Voorkeur voor de dinsdagavond: 15 stemmen
Geen voorkeur: 12 stemmen

Voorkeur voor de week van de maand:

Voorkeur aan het begin van de maand: 7 stemmen
Voorkeur in het midden van de maand: 2 stemmen
Voorkeur aan het einde van de maand: 2 stemmen
Geen voorkeur: 23 stemmen

Uit deze peiling komt dus een duidelijke voorkeur naar voren.

Vrijdagavond, 19 april heeft het afdelingsbestuur over deze uitslag vergaderd, en een besluit genomen.

Vanaf 1 september 2024 zullen de bijeenkomsten voortaan worden georganiseerd op de eerste dinsdag van de maand.

Graag tot ziens en tot horens,

Namens het afdelingsbestuur A16,

Bas PA5BAS

Belangrijk bericht over versturen QSL kaarten naar de USA

Belangrijk bericht over versturen QSL kaarten naar de USA

Gisteren zijn onze QSL-manager en ondergetekende naar de landelijke RQM (regionale QSL manager) dag geweest in Hoevelaken. Daar is belangrijk nieuws naar voren gekomen betreffende qsl kaarten NAAR de USA. Voortaan eist de Arrl dat onder de call van het station de afkorting van de desbetreffende staat wordt gezet! Uit een email van afgelopen week bleek dat dit al van kracht is vanaf afgelopen 1 januari 2024!! Kaarten die zonder staat afkorting worden verstuurd worden niet bezorgd en gaan verloren!

PD0NUD en PD4JAY

De GWR Polyfix Yagi en de GWR Alufix Yagi

De GWR Polyfix Yagi en de GWR Alufix Yagi

Beide Yagi* constructies maken gebruik van elementklemmen uit resp. polyamide of uit aluminium.

Het antenne element wordt in de klem bevestigd m.b.v. reduceerbussen en over de ronde dragerbuis (boom) geschoven, eenvoudiger kan het niet!

Er zijn ook in principe geen doorboringen van de boom noodzakelijk en dat maakt de constructie sterk en stabiel en laat de mogelijkheid open voor wijzigingen in de spatiëring tussen de antenne elementen.

De antenne is snel te monteren en later probleemloos weer uit elkaar te nemen.

De straler in de vorm van een halve golf gevouwen dipool of een halve golf straler met “T”, Delta of Gamma match is ook in het midden voorzien van een Polyfix of Alufix klem en een hardweefsel montage plaat.

Aan deze montageplaat kan de aansluitdoos met coaxconnector gemonteerd worden.

Is er behoefte aan een ruimere aansluitdoos, bv. om elektronische componenten in onder te brengen of een zg. balun, dan kan dat probleemloos.

De antennes zijn modulair van opbouw wat experimenteren eindeloos toelaat.

 

De GWR Polyfix en de Alufix elementklemmen tonen een zeer sterke gelijkenis met de element bevestiging welke antennefabrikant Wisa**  uit Arnhem toepaste op haar antennes voor TV, FM, en amateurband antennes (2m en 70cm band), De naam Polyfix en Alufix verwijzen daar ook naar.

De Polyfixklem is gemaakt van gemodificeerd polyamide, een nylonsoort om het maar plat uit te drukken, en is oersterk, chemisch en weer bestendig en verouderd nauwelijks.

 

De roestvrij stalen boutjes m6 maken het geheel zeer duurzaam af!

Boomdiameters van rond 18 of rond 20 en element dikten van rond 6 tot rond 12 staf of buis maken het mogelijk om antennes samen te stellen in de VHF 8m. tot 2 meterband en de UHF 70 cm. band.

De Alufixklemmen met boomdiameters van 30 mm.of 50 mm. rond en elementdikten van 12 tot 30 mm. zijn bij uitstek geschikt voor de grotere Yagi’s zoals in de 10m en de 15 m band en zijn beresterk en voorzien van RVS bouten en moeren.

Dan nog iets essentieels, de mastklem, ik kwam erachter dat er weinig of niet fatsoenlijks meer te koop is op dat gebied.

Dan zelf maar aan het tekenen geslagen en vervolgens naar een bedrijf gegaan die mijn ontworpen klem kon maken.

 

Dat is gelukt en het resultaat is een mooi exemplaar geheel uit rvs!

 

 

 

 

Zo is er nu een standaard mastklem en een mastklem in de maak voor het gebruik van een extra bovenbuis om bij lange Yagi’s de hoofddragerbuis te ondersteunen.

 

 

 

 

Deze extra buis introduceer ik nu als “GWR Twinboom” en maakt Yagi’s met een boomlengte van 4,5 meter mogelijk, en vormt samen met de “twinboom”mastklem en één of meerdere afstandklemmen een stevig doch elegant geheel.

Alle hulpstukken uiteraard weer uit rvs-materiaal!

De mogelijkheden blijken schier oneindig, en dat aspect maakt het nu juist zo interessant voor de radioamateur die zelf eens lekker aan de slag wil.

De straler is in dit ontwerp bij voorkeur doorlopend, m.a.w., de elementklem zit aan de bovengeleider en is elektrisch gezien een halve golflengte lang.

Dit doe ik i.v.m. de stevigheid, twee kwart golfstukken zoals bij een open dipool gebruikelijk is zal bij een antenne voor hogere frequenties, dus met een beperkte golflengte te realiseren zijn en de twee kwart golf delen ontmoeten elkaar in de aansluitdoos welke alle mechanische krachten moet kunnen opnemen.

Bij een UHF dipooltje zal dat nog wel gaan maar in de VHF waar de antennes doorgaans veel groter afmetingen hebben zal de constructie daardoor te veel verzwakken.

Als er een halve golf gevouwen dipool wordt toegepast heeft dit consequenties voor de impedantie, die ligt in de buurt van de 300 Ohm als de dipool vrij is opgesteld.

Het Yagi ontwerp waarin de dipool is opgenomen bepaald echter voor een groot deel de impedantie aan de aansluitklemmen.

Afmetingen van reflector en director (en) en vooral de afstand tot de dipool bepalen de impedantie zodat in bepaalde ontwerpen de gewenste stralingsweerstand van 50 Ohm toch gerealiseerd kan worden.

Een andere methode is toepassing van zg. een 1:4 coax balun maar in beide gevallen is het Yagi ontwerp zelf die de keuze bepaald.

*De Yagi antenne is in de jaren ’20 ontwikkelt door twee Japanse geleerden t.w. prof Yagi en Uda, maar bij ons algemeen bekend als Yagi antenne.

Aanvankelijk had de antenne in de vooroorlogse jaren veel militaire toepassingen en in gevallen waar richt-antennes gewenst waren.

De grote doorbraak van dit antenne type kwam echter met de komst van de televisie en VHF radio (FM) in de net naoorlogse jaren en is daardoor bij het grote publiek bekend.

Deze antennes stonden vanaf de vijftiger jaren ver tot de jaren ’80 op vrijwel alle daken.

Ook bij radioamateurs is het geen onbekend antenne type, zeker voor de VHF en UHF-band en bekend onder de noemer beam, en ook voor HF bestaan Yagi’s.

Vanwege de relatief eenvoudige constructie, de in verhouding bescheiden afmetingen en daardoor redelijk goedkoop te produceren was en is dit antennetype zeer populair.

**WISA, Koninklijke fabriek van metaalwerken is een onderneming van Willen Stokvis Arnhem.

Sinds 1948 één van de eerste fabrikanten van o.a. televisie en FM antennes en behoorden samen met o.a. het Amsterdamse TEWEA tot de fabrikanten van het eerste uur op antenne gebied en beide ondernemingen stonden voor hoge kwaliteit en hadden eigen laboratoria met testfaciliteiten.

WISA heeft zich later in de jaren ‘70 volledig toegelegd op toiletspoelreservoirs en daar een bekende naam.

We kunnen 3 typen 70 cm. yagi’s bouwen op 4 april.

*GWR Polyfix R 435 T 6 (6 elementen met de nylon klemmen)  64 euro.

*GWR Polyfix R 435 T 9 (9 elementen ook met de nylon klemmen) 94 euro.

*GWR R435 T 9 EA  (9 elementen in de boom geklemd)  39 euro.

Mastklem No 1  14 euro

Verbindingsstuk Nylon om de antenne te kunnen koppelen met de 2 meter R 145 (COMBO 2/70)  7 euro

Voor een latere workshop ( datum later te bepalen)

2 meter yagi’s

*GWR Polyfix R 145 T 4 (4 elementen met de nylon klemmen)  58 euro.

*GWR Polyfix R 145 T 5 (5 elementen met de nylon klemmen)  65 euro

*Yagi;s voor afwijkende banden kunnen ook gemaakt worden op deze avond als ze maar op de 2 meterband antennes lijken wat uitvoering betreft, denk aan luchtvaartband, DAB band of 3 meter band om maar iets te noemen.

Ik moet wel de tijd hebben voor de voorbereiding.

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW!

De 70 cm antennes met “N”connector uitgevoerd

De 2 meter met “N”of PL 59, keuze opgeven bij inschrijving!

Groet en 73 Ruud v Gageldonk PD5 GWR

Opgeven voor deze antennebouw op email adres pd5gwr@veron.nl

Lezing Meteorscatter clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Lezing Meteorscatter clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Lezing Meteorscatter

clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Ieder jaar trekt de aarde door verschillende meteorietenzwermen (ook wel meteorietenregens genoemd). Wanneer de meteorieten verbranden in de aardatmosfeer creëren ze een spoor van geïoniseerde deeltjes in de E-laag, op een hoogte tussen 80 en 120 km. Deze ionisatie kan enkele seconden aanhouden en zeer intens zijn waardoor ze geschikt zijn om radiogolven te reflecteren. En dan wordt het interessant voor radioamateurs!
Deze lezing gaat over meteorscatter in de 50, 70, 144 MHz band en zelfs op 432 MHz. Elke dag verbindingen maken over afstanden rond de 1500 km. Er wordt ingegaan op hoe je dat moet aanpakken, wat voor een station je nodig hebt, wat de beste momenten zijn, operating procedures en het gebruik van digitale modi.
Hoe je met eenvoudige middelen radioverbindingen kunt maken via deze meteorietenzwermen gaat Rob PE1ITR ons op vrijdag 23 februari vertellen tijdens zijn lezing. Een ieder is van harte welkom! Aanvang 20:30 uur in het A12 clubhuis; Parallelweg 30, Hardinxveld-Giessendam. Kijk voor de laatste informatie op de site van PI4VAD!

Antennebouw workshop GWR antenne

Antennebouw workshop GWR antenne

Leuk om te horen dat er van jullie zijde belangstelling bestaat voor de antennes (uitsluitend yagi’s).
Ik maak ze i.s.m. de deelnemers onder de naam GWR
De elementsbevestiging komt tot stand m.b.v. specifieke kunststof of aluminium klemmen onder de naam Polyfix of Alufix.
Waarom deze namen, simpelweg omdat de Arnhemse fabrikant WISA* dik een halve eeuw geleden deze namen al gebruikte voor de door hun gefabriceerde TV en FM antennes en de klemmen die ik gebruik daar zeer sterk op lijken.
Ik ben dus zo vrij geweest om hun benaming Alufix weer te gebruiken en niet in de laatste plaats omdat zij echt schitterende antennes fabriceerden.

Wat kun je met dit spul maken?
Alle yagi antennes welke werkfrequenties hebben tussen de grofweg 28 en 450 MHz.
Boomlengtes kunnen variëren van een halve meter tot zo’n 5,5 meter, al dan niet uitgevoerd met een zg.” twinboom” (bovenliggende extra buis) t.b.v. de stijfheid.
10 meterband antennes dus tot antennes voor de 70 cm. band en alles wat daar tussen zit.
GWR yagi antennes worden min of meer modulair samengesteld en n.a.v. een ontwerp of dit nu 10 of 3 elementen heeft doet er niet toe, de werkwijze blijft hetzelfde.

Benodigde gereedschappen om de antennes te maken zijn relatief eenvoudig en een beetje hobbyist heeft het thuis.
Met een meetlat of meetlint, metaalzaag of pijpsnijder en een beetje stevige werktafel en aftekenspullen kom je aal een heel eind.
Er zijn uiteraard een paar restricties, ik werk met ronde booms 18 of 20 mm. en voor de Alufix versie met rond 30 mm.
De straler in het ontwerp dient doorlopend te zijn zoals een gevouwen dipool of een straler met gamma, delta of T match. (dus geen open dipool!).
Bij de GWR yagi’s worden er geen ijzeren of gegalvaniseerde onderdelen gebruikt maar uitsluitend kunststof (polyamide en ABS)voor de elementklemmen en aansluitdoos,  aluminium voor de elementen en draagbuis en RVS voor de mastklem, spreiders (bij de twinboom) en bouten en moeren!
Bij de laatste workshop in Zwolle 2023 is er meer materiaal ingekocht en voorbewerkt dan we hebben gebruikt en dat moet eerst op!
Booms, mastklemmen en complete dipool met aansluitdoos met N connector liggen klaar!
Alleen nog de elementen op maat maken en aanbrengen en dan heb je een mooie 9 elements yagi voor je liggen voor de 70 cm. band.
Je hebt dan ook meteen een beeld wat er allemaal kan met de Polyfix klemmen.
De gevouwen dipool als deze toegepast wordt in het ontwerp maak ik deze in een zelf gefabriceerd buigtoestel.
Omdat ik de keuze heb uit een aantal buigrollen voor diameters van rond 6 t/m rond 10 buis of staf en spatie tussen onder en bovengeleider kan variëren  van 30 tot 70 mm. kan ik dus aardig uit de voeten.
In de meeste gevallen maak ik de dipolen al van tevoren.

Ik kom zeker graag een keer bij jullie om ook het een en ander nog te verduidelijken.

In de bijlagen nog een paar stukjes tekst en foto’s

Groet  Ruud v Gageldonk PD5GWR

 We houden jullie op de hoogte van de inschrijving en van de kosten.

*WISA staat voor Koninklijke fabriek voor metaalwerken Willen Stokvis Arnhem.

Al vanaf 1947 nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe medium televisie en FM radio op het gebied van antennes die hiervoor noodzakelijk zouden zijn.

Tevens hebben zij ook antennes voor de 2m. en 70 cm. amateurband gemaakt en in de handel gebracht i.s.m. de Veron

Maar je kent de naam WISA zeker van de toilet spoelreservoirs, een tak van sport waar zij zich na de antennes voor radio en televisie op toegelegd hebben.