Archief van
Categorie: nieuws

Uitnodiging peiling clubavonden VERON A16

Uitnodiging peiling clubavonden VERON A16

 

Beste leden en bezoekers van de afdeling A16 Gorinchem e.o.,

Van onze bezoekers hebben we het verzoek gekregen om te onderzoeken of er voldoende animo bestaat om onze clubavonden te verschuiven naar de dinsdagavond. Welnu, dat doen we natuurlijk graag.
We vragen de mening van al onze bezoekers, zowel VERON leden als VRZA of niet-leden. Immers, samen maken we succesvolle clubavonden. Deze gang van zaken is vorige week besproken en akkoord verklaard in het Afdelingsbestuur A16.

Afgelopen week heb ik contact gehad met het bestuur van Scouting APV over het gebruik van het clubhuis.
We hadden natuurlijk vooraf een formele uitspraak nodig om de wensen van onze bezoekers te kunnen peilen.
Immers, als die mogelijkheid niet bestond, hadden we geen mogelijkheid om de wensen te peilen.

Dit zijn de stappen die we gezamenlijk gaan ondernemen:

1
Advies vragen aan het bestuur van Scouting APV – reeds gedaan

2
Bekendmaking peiling in de RvG op 24 Maart – reeds gedaan

3
Rondsturen van deze uitlegtekst. Deze ontvang je van de secretaris. Je kunt ‘m ook lezen via Whatsapp.

4
Rondsturen van de peiling – kort en krachtig mailtje met vragen – svp reageren binnen twee weken.
Leden en niet leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich uit te spreken over de clubavond,
wordt het de dinsdagavond, of donderdagavond?
Wanneer in de maand organiseren we de clubavond, aan het begin van de maand, in het midden van de maand, of juist aan het einde van de maand? Deze vraag houdt samen met de uitnodigingen in Electron.
Ook deze mail ontvang je via de secretaris.

5
Herhaald verzoek/herinnering deelname in de RvG op zondag 31 Maart

6
LET OP: De peiling wordt door je teruggestuurd naar het privé email adres van Bas.
(Dus NIET terug naar de secretaris) Dit kan alleen per email, ivm de privacy regelgeving.
De reactietermijn bedraagt twee weken.

7
Nav de samenvatting van de peiling vindt er een bestuursvergadering plaats en valt er mogelijk een besluit hierover.

8
De uitslag van de peiling wordt weer aan iedereen teruggekoppeld, ook aan de niet-deelnemers.

9
Indien er tot een wijziging wordt besloten, zal dit per 1 september 2024 van kracht worden. Dit houdt verband met reeds ingeplande activiteiten.

Dit lijkt ons een mooie democratische aanpak.
Voor vragen kun je altijd terecht via een mail naar basthoen@xs4all.nl

73 Bas PA5BAS
Algemeen bestuurslid VERON A16

Belangrijk bericht over versturen QSL kaarten naar de USA

Belangrijk bericht over versturen QSL kaarten naar de USA

Gisteren zijn onze QSL-manager en ondergetekende naar de landelijke RQM (regionale QSL manager) dag geweest in Hoevelaken. Daar is belangrijk nieuws naar voren gekomen betreffende qsl kaarten NAAR de USA. Voortaan eist de Arrl dat onder de call van het station de afkorting van de desbetreffende staat wordt gezet! Uit een email van afgelopen week bleek dat dit al van kracht is vanaf afgelopen 1 januari 2024!! Kaarten die zonder staat afkorting worden verstuurd worden niet bezorgd en gaan verloren!

PD0NUD en PD4JAY

De GWR Polyfix Yagi en de GWR Alufix Yagi

De GWR Polyfix Yagi en de GWR Alufix Yagi

Beide Yagi* constructies maken gebruik van elementklemmen uit resp. polyamide of uit aluminium.

Het antenne element wordt in de klem bevestigd m.b.v. reduceerbussen en over de ronde dragerbuis (boom) geschoven, eenvoudiger kan het niet!

Er zijn ook in principe geen doorboringen van de boom noodzakelijk en dat maakt de constructie sterk en stabiel en laat de mogelijkheid open voor wijzigingen in de spatiëring tussen de antenne elementen.

De antenne is snel te monteren en later probleemloos weer uit elkaar te nemen.

De straler in de vorm van een halve golf gevouwen dipool of een halve golf straler met “T”, Delta of Gamma match is ook in het midden voorzien van een Polyfix of Alufix klem en een hardweefsel montage plaat.

Aan deze montageplaat kan de aansluitdoos met coaxconnector gemonteerd worden.

Is er behoefte aan een ruimere aansluitdoos, bv. om elektronische componenten in onder te brengen of een zg. balun, dan kan dat probleemloos.

De antennes zijn modulair van opbouw wat experimenteren eindeloos toelaat.

 

De GWR Polyfix en de Alufix elementklemmen tonen een zeer sterke gelijkenis met de element bevestiging welke antennefabrikant Wisa**  uit Arnhem toepaste op haar antennes voor TV, FM, en amateurband antennes (2m en 70cm band), De naam Polyfix en Alufix verwijzen daar ook naar.

De Polyfixklem is gemaakt van gemodificeerd polyamide, een nylonsoort om het maar plat uit te drukken, en is oersterk, chemisch en weer bestendig en verouderd nauwelijks.

 

De roestvrij stalen boutjes m6 maken het geheel zeer duurzaam af!

Boomdiameters van rond 18 of rond 20 en element dikten van rond 6 tot rond 12 staf of buis maken het mogelijk om antennes samen te stellen in de VHF 8m. tot 2 meterband en de UHF 70 cm. band.

De Alufixklemmen met boomdiameters van 30 mm.of 50 mm. rond en elementdikten van 12 tot 30 mm. zijn bij uitstek geschikt voor de grotere Yagi’s zoals in de 10m en de 15 m band en zijn beresterk en voorzien van RVS bouten en moeren.

Dan nog iets essentieels, de mastklem, ik kwam erachter dat er weinig of niet fatsoenlijks meer te koop is op dat gebied.

Dan zelf maar aan het tekenen geslagen en vervolgens naar een bedrijf gegaan die mijn ontworpen klem kon maken.

 

Dat is gelukt en het resultaat is een mooi exemplaar geheel uit rvs!

 

 

 

 

Zo is er nu een standaard mastklem en een mastklem in de maak voor het gebruik van een extra bovenbuis om bij lange Yagi’s de hoofddragerbuis te ondersteunen.

 

 

 

 

Deze extra buis introduceer ik nu als “GWR Twinboom” en maakt Yagi’s met een boomlengte van 4,5 meter mogelijk, en vormt samen met de “twinboom”mastklem en één of meerdere afstandklemmen een stevig doch elegant geheel.

Alle hulpstukken uiteraard weer uit rvs-materiaal!

De mogelijkheden blijken schier oneindig, en dat aspect maakt het nu juist zo interessant voor de radioamateur die zelf eens lekker aan de slag wil.

De straler is in dit ontwerp bij voorkeur doorlopend, m.a.w., de elementklem zit aan de bovengeleider en is elektrisch gezien een halve golflengte lang.

Dit doe ik i.v.m. de stevigheid, twee kwart golfstukken zoals bij een open dipool gebruikelijk is zal bij een antenne voor hogere frequenties, dus met een beperkte golflengte te realiseren zijn en de twee kwart golf delen ontmoeten elkaar in de aansluitdoos welke alle mechanische krachten moet kunnen opnemen.

Bij een UHF dipooltje zal dat nog wel gaan maar in de VHF waar de antennes doorgaans veel groter afmetingen hebben zal de constructie daardoor te veel verzwakken.

Als er een halve golf gevouwen dipool wordt toegepast heeft dit consequenties voor de impedantie, die ligt in de buurt van de 300 Ohm als de dipool vrij is opgesteld.

Het Yagi ontwerp waarin de dipool is opgenomen bepaald echter voor een groot deel de impedantie aan de aansluitklemmen.

Afmetingen van reflector en director (en) en vooral de afstand tot de dipool bepalen de impedantie zodat in bepaalde ontwerpen de gewenste stralingsweerstand van 50 Ohm toch gerealiseerd kan worden.

Een andere methode is toepassing van zg. een 1:4 coax balun maar in beide gevallen is het Yagi ontwerp zelf die de keuze bepaald.

*De Yagi antenne is in de jaren ’20 ontwikkelt door twee Japanse geleerden t.w. prof Yagi en Uda, maar bij ons algemeen bekend als Yagi antenne.

Aanvankelijk had de antenne in de vooroorlogse jaren veel militaire toepassingen en in gevallen waar richt-antennes gewenst waren.

De grote doorbraak van dit antenne type kwam echter met de komst van de televisie en VHF radio (FM) in de net naoorlogse jaren en is daardoor bij het grote publiek bekend.

Deze antennes stonden vanaf de vijftiger jaren ver tot de jaren ’80 op vrijwel alle daken.

Ook bij radioamateurs is het geen onbekend antenne type, zeker voor de VHF en UHF-band en bekend onder de noemer beam, en ook voor HF bestaan Yagi’s.

Vanwege de relatief eenvoudige constructie, de in verhouding bescheiden afmetingen en daardoor redelijk goedkoop te produceren was en is dit antennetype zeer populair.

**WISA, Koninklijke fabriek van metaalwerken is een onderneming van Willen Stokvis Arnhem.

Sinds 1948 één van de eerste fabrikanten van o.a. televisie en FM antennes en behoorden samen met o.a. het Amsterdamse TEWEA tot de fabrikanten van het eerste uur op antenne gebied en beide ondernemingen stonden voor hoge kwaliteit en hadden eigen laboratoria met testfaciliteiten.

WISA heeft zich later in de jaren ‘70 volledig toegelegd op toiletspoelreservoirs en daar een bekende naam.

We kunnen 3 typen 70 cm. yagi’s bouwen op 4 april.

*GWR Polyfix R 435 T 6 (6 elementen met de nylon klemmen)  64 euro.

*GWR Polyfix R 435 T 9 (9 elementen ook met de nylon klemmen) 94 euro.

*GWR R435 T 9 EA  (9 elementen in de boom geklemd)  39 euro.

Mastklem No 1  14 euro

Verbindingsstuk Nylon om de antenne te kunnen koppelen met de 2 meter R 145 (COMBO 2/70)  7 euro

Voor een latere workshop ( datum later te bepalen)

2 meter yagi’s

*GWR Polyfix R 145 T 4 (4 elementen met de nylon klemmen)  58 euro.

*GWR Polyfix R 145 T 5 (5 elementen met de nylon klemmen)  65 euro

*Yagi;s voor afwijkende banden kunnen ook gemaakt worden op deze avond als ze maar op de 2 meterband antennes lijken wat uitvoering betreft, denk aan luchtvaartband, DAB band of 3 meter band om maar iets te noemen.

Ik moet wel de tijd hebben voor de voorbereiding.

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW!

De 70 cm antennes met “N”connector uitgevoerd

De 2 meter met “N”of PL 59, keuze opgeven bij inschrijving!

Groet en 73 Ruud v Gageldonk PD5 GWR

Opgeven voor deze antennebouw op email adres pd5gwr@veron.nl

Lezing Meteorscatter clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Lezing Meteorscatter clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Lezing Meteorscatter

clubhuis VERON A12  23 februari 2024.

Ieder jaar trekt de aarde door verschillende meteorietenzwermen (ook wel meteorietenregens genoemd). Wanneer de meteorieten verbranden in de aardatmosfeer creëren ze een spoor van geïoniseerde deeltjes in de E-laag, op een hoogte tussen 80 en 120 km. Deze ionisatie kan enkele seconden aanhouden en zeer intens zijn waardoor ze geschikt zijn om radiogolven te reflecteren. En dan wordt het interessant voor radioamateurs!
Deze lezing gaat over meteorscatter in de 50, 70, 144 MHz band en zelfs op 432 MHz. Elke dag verbindingen maken over afstanden rond de 1500 km. Er wordt ingegaan op hoe je dat moet aanpakken, wat voor een station je nodig hebt, wat de beste momenten zijn, operating procedures en het gebruik van digitale modi.
Hoe je met eenvoudige middelen radioverbindingen kunt maken via deze meteorietenzwermen gaat Rob PE1ITR ons op vrijdag 23 februari vertellen tijdens zijn lezing. Een ieder is van harte welkom! Aanvang 20:30 uur in het A12 clubhuis; Parallelweg 30, Hardinxveld-Giessendam. Kijk voor de laatste informatie op de site van PI4VAD!

Inschrijven voor een tafel voor de verkoping op 2 mei

Inschrijven voor een tafel voor de verkoping op 2 mei

Op 2 mei staat er op deze clubavond een verkoping gepland.
U kunt dan uw overtollige apparatuur te koop aanbieden.

Hiervoor kunt u een tafel huren voor de prijs van €7,50 om zo de club te steunen.

Inschrijven kan door dit bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van “Tafel verkoping”.

NL21 RABO 0376 9671 88
Stichting ondersteuning radioamateurisme A16

Antennebouw workshop GWR antenne

Antennebouw workshop GWR antenne

Op 7 maart is er een lezing van PD5GWR over antennes en op 4 april 2024 zal er bij voldoende deelname een antennebouw workshop gegeven worden.

Over hoe en wat komt Ruud PD5GWR ons graag voorlichten in maart op de clubavond en kunt u zich aanmelden en betalen voor de workshop op 4 april.

Lees hieronder de voorwaarden waaraan de antennes voldoen.

Leuk om te horen dat er van jullie zijde belangstelling bestaat voor de antennes (uitsluitend yagi’s).
Ik maak ze i.s.m. de deelnemers onder de naam GWR
De elementsbevestiging komt tot stand m.b.v. specifieke kunststof of aluminium klemmen onder de naam Polyfix of Alufix.
Waarom deze namen, simpelweg omdat de Arnhemse fabrikant WISA* dik een halve eeuw geleden deze namen al gebruikte voor de door hun gefabriceerde TV en FM antennes en de klemmen die ik gebruik daar zeer sterk op lijken.
Ik ben dus zo vrij geweest om hun benaming Alufix weer te gebruiken en niet in de laatste plaats omdat zij echt schitterende antennes fabriceerden.

Wat kun je met dit spul maken?
Alle yagi antennes welke werkfrequenties hebben tussen de grofweg 28 en 450 MHz.
Boomlengtes kunnen variëren van een halve meter tot zo’n 5,5 meter, al dan niet uitgevoerd met een zg.” twinboom” (bovenliggende extra buis) t.b.v. de stijfheid.
10 meterband antennes dus tot antennes voor de 70 cm. band en alles wat daar tussen zit.
GWR yagi antennes worden min of meer modulair samengesteld en n.a.v. een ontwerp of dit nu 10 of 3 elementen heeft doet er niet toe, de werkwijze blijft hetzelfde.

Benodigde gereedschappen om de antennes te maken zijn relatief eenvoudig en een beetje hobbyist heeft het thuis.
Met een meetlat of meetlint, metaalzaag of pijpsnijder en een beetje stevige werktafel en aftekenspullen kom je aal een heel eind.
Er zijn uiteraard een paar restricties, ik werk met ronde booms 18 of 20 mm. en voor de Alufix versie met rond 30 mm.
De straler in het ontwerp dient doorlopend te zijn zoals een gevouwen dipool of een straler met gamma, delta of T match. (dus geen open dipool!).
Bij de GWR yagi’s worden er geen ijzeren of gegalvaniseerde onderdelen gebruikt maar uitsluitend kunststof (polyamide en ABS)voor de elementklemmen en aansluitdoos,  aluminium voor de elementen en draagbuis en RVS voor de mastklem, spreiders (bij de twinboom) en bouten en moeren!
Bij de laatste workshop in Zwolle 2023 is er meer materiaal ingekocht en voorbewerkt dan we hebben gebruikt en dat moet eerst op!
Booms, mastklemmen en complete dipool met aansluitdoos met N connector liggen klaar!
Alleen nog de elementen op maat maken en aanbrengen en dan heb je een mooie 9 elements yagi voor je liggen voor de 70 cm. band.
Je hebt dan ook meteen een beeld wat er allemaal kan met de Polyfix klemmen.
De gevouwen dipool als deze toegepast wordt in het ontwerp maak ik deze in een zelf gefabriceerd buigtoestel.
Omdat ik de keuze heb uit een aantal buigrollen voor diameters van rond 6 t/m rond 10 buis of staf en spatie tussen onder en bovengeleider kan variëren  van 30 tot 70 mm. kan ik dus aardig uit de voeten.
In de meeste gevallen maak ik de dipolen al van tevoren.

Ik kom zeker graag een keer bij jullie om ook het een en ander nog te verduidelijken.

In de bijlagen nog een paar stukjes tekst en foto’s

Groet  Ruud v Gageldonk PD5GWR

 We houden jullie op de hoogte van de inschrijving en van de kosten.

*WISA staat voor Koninklijke fabriek voor metaalwerken Willen Stokvis Arnhem.

Al vanaf 1947 nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe medium televisie en FM radio op het gebied van antennes die hiervoor noodzakelijk zouden zijn.

Tevens hebben zij ook antennes voor de 2m. en 70 cm. amateurband gemaakt en in de handel gebracht i.s.m. de Veron

Maar je kent de naam WISA zeker van de toilet spoelreservoirs, een tak van sport waar zij zich na de antennes voor radio en televisie op toegelegd hebben.

Excursie omroepzendermuseum

Excursie omroepzendermuseum

Op 23 maart staat er bij PI4GAC een excursie gepland naar het omroepzendermuseum in Lopikerkapel.
Het bezoekadres voor deze excursie is Biezendijk 3, 3412 KB Lopikerkapel. Aanvangstijd is 10.00

Het maximum aantal deelnemers is 12 personen.

Inschrijven hiervoor, en mogelijkheid tot deelname gaat in volgorde van aanmelding op evenementen@pi4gac.nl
U krijgt bericht retour of uw aanmelding binnen de gestelde 12 personen is ontvangen VOL=VOL

  • Het bezoek aan het Omroep Zender Museum bestaat uit een introductie gevolgd door een rondleiding
  • Een rondleiding neemt ongeveer twee tot drie uur in beslag
  • Het bezoek aan het museum is gratis echter uw bijdrage is welkom en helpt ons de kosten voor het openstellen te dragen

 

 

Lezing over mobiele communicatie via amateursatellieten door PA5BAS

Lezing over mobiele communicatie via amateursatellieten door PA5BAS

Lezing over mobiele communicatie via amateursatellieten door PA5BAS

 

 

Bas (PA5BAS)  ging voor ons een interactieve avond verzorgen met demo’s en mogelijkheden omtrent MOBIEL communiceren via amateursatellieten. Het thema van de avond was dan ook ‘Roving’ ofwel het portable gebruik van Oscar Satellieten.
De lezing ging over de mogelijkheden, die er zijn met bestaande apparatuur; soms voldoet een portofoon al voor het maken van een verbinding op deze manier.
Indien er een mogelijkheid is om in Enkelzijband uit te komen maakt dit NOG veel meer mogelijk.
LET OP: Deze lezing en de mogelijkheden zijn OOK geschikt en interessant voor Novice-amateurs, die met hun beperkingen prima kunnen werken op deze manier!

https://youtu.be/NWQCPpdcWv4?si=dpS_n7_96DjnQ5t7

 

Linkdocument bij de lezing satellieten november 2023

Door PA5BAS

 AMSAT

 www.amsat.org

 Statuspagina: welke satellieten zijn actief?

 https://www.amsat.org/status/

 Kan er een satelliet QSO plaatsvinden tussen two locators:

 https://www.satmatch.com

 Satelliet operators chatkanaal op Telegram

 https://web.telegram.org/k/#@amsatops

 Of de Telegram app op je telefoon.

 https://apps.apple.com/nl/app/telegram/id747648890?mt=12

 IOS app voor satelliet berekening: Gosatwatch

 https://gosoftworks.com/apps/

 Apple Store Gosatwatch

 https://apps.apple.com/nl/app/gosatwatch-satellite-tracking/id300546718

 Youtube meerdelige video serie door KX9X (absolute aanrader) DX-Engineering

 FM satellieten

 https://youtu.be/5ReWESQCOOQ?si=ZuoiqkSWbIZcc9eo

 Lineaire satellieten:

 https://youtu.be/cwtmP1sDL9g?si=ggLCZSYD-WSrWf_f

 Roving tips:

 https://youtu.be/i1yWQ2-kGEQ?si=nL4kW2kiDL3Mg-2L

 X-Quads voor 2m en 70cm

 https://www.wimo.com/en/antennas/vhf-uhf-shf-antennas/stationary-directional-antennas-yagi-x-quad/wimo-x-quad

 Roving antenna door PA5BAS

 https://youtu.be/-O4Yk8jf64c?si=pFGdM6gSAVVdSMVx

 Tripod aanpassingen – Arrow II aanpassingen door PA5BAS

 https://youtu.be/NWQCPpdcWv4?si=z4XkU5mdNz8oX5EU

 Goede achtergrondinformatie en baanberekeningen:

 https://youtu.be/NWQCPpdcWv4?si=z4XkU5mdNz8oX5EU

 Prachtige baanberekening met sterrenkaarten van allerlei waarneembare zaken aan de hemel:

 https://heavens-above.com

 Educatieve verbindingen via ham radio met het International Space Station: ARISS

 https://www.ariss.org

 Een schitterende app om hoeken te meten, posities te bepalen en fotograferen: Theodolit

 https://hunter.pairsite.com/theodolite/

 https://apps.apple.com/nl/app/theodolite/id339393884

 73 Bas

Uitslag Vossenjacht 24 september 2023

Uitslag Vossenjacht 24 september 2023

Uitslag van de herfst-jacht 2023

De herfst-vos bevond zich in Nieuwpoort aan de Lek, De snelste route volgens google vanaf start locatie “de Leuvenhoeve” te Vuren is  ca. .23,3 km in 27 minuten. De vos was ON-AIR om exact 14:00

Uitslag herfst-jacht

1e  14:39 PA9F  Gert en Thea

2e  15:06 PA8W Wil  en PA0TGA Tonny

3e  15:19 PD3JO  Joan

4e  15:35 PH3GB  Glenn, PA1AA Rolf

De herfst-vos is NIET door alle jagers gevonden

Een gelukkige Bart Verlaan welke de poedelprijs won, maar wel even de beker mocht vasthouden.

Na de herfst-jacht was er op de Leuvenhoeve nog een borrel, prijsuitreiking en een heerlijke diner

Weer een geslaagd evenement van de Gorkumse Amateur Club

De ontvangst van Jan en Marjan bij CAMRAS was echt OVERWELDIGEND!!!

De ontvangst van Jan en Marjan bij CAMRAS was echt OVERWELDIGEND!!!

Zo dan!

Even regenereren op de camping “De Leuvehoeve” in Vuren.

Wat hebben wij met z’n allen een DIJK van een weekend mogen beleven, de ontvangst van Jan en Marjan bij CAMRAS was echt OVERWELDIGEND!!!

Daarnaast hebben wij een fantastische rondleiding gehad van Jan en Marjan, die ons in 2 groepen verdeelden en wij om beurten een rondleiding kregen in de schotel ruimte/cabine en/of een lezing/presentatie mochten ontvangen over het ontstaan en de historie van de Radiotelescoop.

MEGA interessant allemaal, voor een ieder wat wils en na afloop een lekker drankje kunnen doen en een hapje kunnen eten in “De Bospub” nabij de Radiotelescoop.

De oorsprong van deze excursie dateert al enige maanden terug, toen wij van Jac. de Bruijn (PA3DZL) een lezing EN demo mochten ontvangen van een EME verbinding, die werd gedaan bij het Scoutinggebouw van APV in Gorinchem.

Toen werd door Jac al een opmerking geplaatst, dat wellicht een bezoek aan de Radiotelescoop in Dwingeloo een hele mooie uitstap zou kunnen worden, waarna ik de touwtjes aan heb getrokken en er achter kwam, dat één van de touwtrekkers niemand minder was dan Jan van Muijlwijk (PA3FXB) uit Veendam.

Jan heeft zijn roots liggen in deze regio en is ook jaren lid geweest van de VERON afdeling A16 – Gorinchem.

 

Carpool naar Dwingeloo

Wij hebben een groepsapp in het leven geroepen, waarin kon worden afgesproken hoe wij met elkaar konden carpoolen naar Dwingeloo, waar heel dankbaar gebruik van is gemaakt.

Maar liefst 25 (!) Personen hadden zich opgegeven om deze excursie mee te maken, daarmee was een mijlpaal bereikt.

ZEKER nadat ik een oproep had gedaan om twee radiovrienden uit Tiel en Utrecht mee te laten nemen, die zelf geen mogelijkheid hadden tot vervoer naar de Radiotelescoop

Hulp werd aangeboden door maar liefst 2 radioamateurs, te weten Chris (PD7DJC) en Jaco (PD0TX), die respectievelijk Piet (PD2HPE) en Paul (PE1HAU) mee wilden nemen naar Dwingeloo….. ABSOLUUT een KERS op de taart!

 

Hapje en drankje achteraf in “De Bospub”

Tijdens de excursie kwam het idee op om – nadat wij de rondleiding(en) hadden doorlopen bij CAMRAS – een hapje en een drankje konden doen. Hiervoor is gekozen bij “De Pospub” nabij de Radiotelescoop, waarbij we een lekker koud drankje konden nuttigen en nadien heerlijk hebben gegeten.

Tot slot wil ik jullie ALLEMAAL enorm bedanken voor jullie deelname, zonder jullie zou er GEEN excursie zijn geweest, daarom mijn hartelijke dank voor jullie allemaal.

De foto’s, die zijn gemaakt voor Marjan, de vrouw van Jan en , waarin foto’s zijn opgenomen, die Jan en zijn vrouw Marjan hebben gemaakt van onze trip in Dwingeloo komen binnenkort beschikbaar op de website van PI4GAC evenals de individuele foto’s welke ik mocht ontvangen.

Hopend jullie hier allen voldoende mee te hebben geïnformeerd, nogmaals mijn HARTELIJKE dank allemaal.

Gert (PA9F)

Voor foto’s van deze excursie KLIK HIER

Een filmpje van PE1SAY over EME demo tijdens de excursie KLIK HIER