Morserino-32: Gebruikershandleiding

Morserino-32: Gebruikershandleiding

Morserino-32: Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

“ Morserino-32 —
Een multifunctioneel morsecode-apparaat, perfect voor leren en trainen ”

Deze handleiding geeft de kenmerken weer van firmwareversie 2.x van de Morserino-32.
Het is aanzienlijk herschikt en herschreven om het nuttiger te maken.

Ik wil graag iedereen bedanken die door middel van opmerkingen, kritiek en suggesties heeft geholpen om van de Morserino-32 een succesvol en uitstekend product te maken

Connectoren en bedieningselementen

 

 


Connector / Bediening
Gebruik
1 3,5 mm telefoonaansluiting (2 polen): naar TX Sluit deze aan op uw zender of transceiver als u deze met dit apparaat wilt intoetsen.
2 3,5 mm telefoonaansluiting (4 polen): Audio In / Line Out Audio-ingang voor de CW-decoder; sluit de audio-uitgang van een ontvanger aan voor het decoderen van CW-signalen. Audio-uitgang (vrij dicht bij een zuivere sinusgolf) die niet wordt beïnvloed door het instellen van het luidsprekervolume. De toewijzingen aan de jack zijn als volgt: Tip en 1e ring – audio in; 2e ring: grond; hoes: audio uit.
3 Audio-ingangsniveau Pas het audio-ingangsniveau aan met behulp van deze potentiometer; er is een speciale functie om te helpen bij het aanpassen van het niveau, zie sectie Bijlage 2: Audio-ingangsniveau aanpassen aan het einde van het document.
4 3,5 mm telefoonaansluiting (3 polen): hoofdtelefoon Sluit hier je koptelefoon aan (elke stereo koptelefoon met standaard telefoonaansluitingen van mobiele telefoons zou moeten werken) om via een koptelefoon te luisteren en de luidspreker uit te schakelen. U kunt geen luidspreker rechtstreeks op deze aansluiting aansluiten zonder een interface te bieden (hoofdtelefoonuitgang heeft een gelijkstroomverbinding met aarde nodig via 50 – 300 Ohm).
5 Aan/uit-schakelaar Verbind / ontkoppel de LiPo-batterij van het apparaat. Voor veelvuldig gebruik van de Morserino-32 kunt u de accu aangesloten laten. Als u het apparaat een aantal dagen niet gebruikt, koppelt u de batterij los (via de Power Switch), omdat deze anders langzaam leeg raakt.
6 SMA vrouwelijke antenneconnector Sluit een antenne aan die geschikt is voor de werkfrequentie (standaard ligt rond de 433 MHz, maar er zijn ook modules beschikbaar voor 860-925 MHz) voor LoRa-werking. Zend geen LoRa uit zonder antenne!
7 RODE (Power/Vol/Scroll)-knop Wanneer het apparaat in diepe slaap is gegaan, wordt dit wakker en start je Morserino opnieuw op. Wanneer het apparaat actief is (een van de modi uitvoert), wisselt een korte druk op deze knop de roterende encoder tussen het aanpassen van de keyersnelheid en volumeregeling. Door lang op de knop te drukken, kunt u door het display scrollen met de roterende encoder, door nogmaals op de knop te drukken, schakelt de functie terug naar snelheidsregeling. In het menu start een lange druk de modus om het audio-invoerniveau aan te passen. Zie de sectie Gebruik van de ZWARTE knop en RODE knop hieronder voor meer informatie.
8 ZWART roterende encoder Wordt gebruikt om uw keuze te maken in menu’s, om de snelheid en het volume aan te passen of om door het display te scrollen, en om verschillende parameters en opties in te stellen. Kan worden gedraaid en is tevens een drukknopschakelaar. Zie de sectie Gebruik van de ZWARTE knop en RODE knop hieronder voor meer informatie.
9 Aansluitingen voor touchpaddles Deze PCB-connectoren accepteren de capacitieve aanraakpaddles. Als u alleen een externe paddle gebruikt (of voor transport), kunt u de touchpaddles verwijderen.
10 3,5 mm telefoonaansluiting (3 polen): externe paddle Gebruik deze om ofwel een externe (mechanische) peddel (tip is linker peddel, ring is rechter peddel, huls is grond) of een rechte sleutel (tip is de sleutel) aan te sluiten. Met een rechte sleutel kunt u de CW-decoder gebruiken om de kwaliteit van uw vuist in de gaten te houden! Houd er rekening mee dat andere functies (Echo Trainer, Transceiver) momenteel GEEN rechte toets ondersteunen!
11 Seriële interface U kunt een kabel (rechtstreeks of via een 4-polige pinhead connector) aansluiten op een extern serieel apparaat, bijv. een GPS-ontvangermodule (dit wordt momenteel niet door software ondersteund, maar is niet erg moeilijk om te doen). De 4 polen zijn T (zenden), R (ontvangen), + en – (3,3V voeding van de Heltec module).
12 Reset knop Via een klein gaatje kun je de Reset-knop van de Heltec-module bereiken (zelden nodig).
13 USB Gebruik een normale 5V USB-oplader om het apparaat van stroom te voorzien en de LiPo-batterij op te laden. De firmware van de microcontroller kan ook opnieuw worden geprogrammeerd via USB (via de software-ontwikkelomgeving op een computer; een eenvoudigere methode is om de Morserino-32-firmware te updaten via een WiFi-verbinding).

U kunt ook ingetoetste of gedecodeerde karakters op het USB seriële apparaat uitvoeren om deze informatie in een computerprogramma te gebruiken – zie de parameter “Seriële uitvoer” voor meer informatie.

14 PRG-knop Via een klein gaatje kun je de programmeerknop van de Heltec-module bereiken (normaal niet nodig).

 

Eerste stappen
In- en uitschakelen / de batterij opladen

Als u het apparaat met USB-voeding wilt gebruiken, sluit u gewoon een USB-kabel aan op vrijwel elke USB-oplader (deze verbruikt maximaal 200 mA, dus elke 5V-oplader is voldoende).

Als u het op batterijvoeding gebruikt, schuift u de schuifschakelaar naar de AAN-positie.

Wanneer het apparaat uit staat maar met de batterij aangesloten (schuifschakelaar is aan), bevindt het zich in werkelijkheid in diepe slaap: bijna alle functies van de microcontroller zijn uitgeschakeld en het stroomverbruik is minimaal (minder dan 5% van de normale werking) .

Om het apparaat vanuit diepe slaap aan te zetten, drukt u even op de RODE (Power/Vol/Scroll)-knop.

Wanneer de Morserino-32 opstart, zie je een paar seconden lang een opstartscherm. Op de bovenste regel zie je een indicatie voor welke LoRa-frequentie de M32 is geconfigureerd (als een 5-cijferig nummer), en onderaan het display zie je een indicatie hoeveel batterijvermogen er nog over is.
Als dit bijna leeg raakt, moet u uw apparaat aansluiten op een USB-stroombron.
(De batterij zal leeg raken, zelfs als u het apparaat nooit aanzet – hoewel dit vrij minimaal is in de diepe slaapstand, zal een volle batterij na een paar dagen leeg zijn. Als u daarom van plan bent de Morserino een tijdje niet te gebruiken langere tijd de batterij van het apparaat loskoppelen met de schuifschakelaar aan de achterkant…​)

Waarschuwing Als de batterijspanning gevaarlijk laag is wanneer u hem probeert aan te zetten, verschijnt er een leeg batterijsymbool op het scherm en weigert het apparaat op te starten.
Als u dit symbool ziet, moet u zo snel mogelijk beginnen met het opladen van uw batterij.

 

Tip Na gebruik van een van de WiFi-functies werkt de batterijmeting niet correct totdat de Morserino-32 wordt uit- en weer ingeschakeld (of een reset met de Reset-knop is uitgevoerd).
Dit komt door een hardwareprobleem op het Heltec-bord.
In dergelijke gevallen geeft de Morserino-32 “Onbekend” weer in plaats van de batterijspanning en wordt het batterijsymbool weergegeven met een ingeschreven vraagteken.
Na een power cycle zou alles weer goed moeten werken.
   
Tip Als het display het lege batterijsymbool toont, hoewel er nog voldoende stroom beschikbaar moet zijn, is het raadzaam om een ​​batterijmeting te kalibreren. Zie bijlage 1.2: Kalibratie van batterijmeting .

Om het apparaat los te koppelen van de batterij (uitschakelen, tenzij u USB-voeding gebruikt), schuift u de schuifschakelaar naar de UIT-stand.

Om het apparaat in diepe slaap te brengen, heb je twee opties:
Selecteer in het hoofdmenu de optie “Ga slapen”
Als in het parametermenu een “Time Out”-waarde is ingesteld, niets doen.
Als er geen schermupdate is, schakelt het apparaat zichzelf uit en gaat het in diepe slaap nadat de daar ingestelde tijd is verstreken.

Om de batterij op te laden , sluit u deze met een USB-kabel aan op een betrouwbare USB 5V-stroombron, zoals uw computer, of een USB-oplader zoals uw telefoonoplader.

Waarschuwing Zorg ervoor dat de hardwareschakelaar van het apparaat AAN staat tijdens het opladen – als u de batterij loskoppelt via de schakelaar, kan de batterij niet worden opgeladen.
Tijdens het opladen brandt de oranje LED op de ESP32-module fel.
Wanneer de batterij is losgekoppeld, zal deze LED niet fel branden, maar nerveus of half brandend knipperen.

Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt de oranje LED niet meer.

U kunt het apparaat natuurlijk altijd gebruiken wanneer het wordt gevoed via USB, of de batterij nu wordt opgeladen of niet.

Waarschuwing Om diep ontladen van de LiPo-accu te voorkomen, zet u de Morserino-32 altijd uit via de hoofdschuifschakelaar.
Laat het niet gedurende lange tijd in de ‘slaapstand’ staan ​​(maximaal een dag of misschien twee is ok, als het goed is opgeladen; een volledig opgeladen 600 mAh-batterij zal binnen 3 tot 4 dagen tijdens diepe slaap).
De Heltec-module heeft elektronica aan boord om de batterij op te laden en voorkomt overladen behoorlijk.
Maar het heeft geen preventie van diepe ontlading!

Diepe ontlading leidt tot verminderde batterijcapaciteit en uiteindelijk vroegtijdige dood van de batterij.

Gebruik van de ZWARTE knop en RODE knop

De ZWARTE Knop en RODE Knop gebruiken
Het selecteren van de verschillende modi en het instellen van allerlei parameters wordt gedaan met behulp van de roterende encoder en zijn ZWARTE knop .

Door aan de encoder te draaien, gaat u door de opties of waarden, door eenmaal op de knop te klikken, selecteert u een optie of een waarde, of gaat u naar het volgende niveau van het menu (er zijn maximaal drie niveaus in het menu).

Een dubbele klik op de ZWARTE knop brengt u naar het parameterinstellingsmenu. Als u dit vanuit het menu doet, kunnen alle parameters worden gewijzigd.
Indien gedaan vanuit een modus, worden alleen de parameters getoond die relevant zijn voor de huidige modus en kunnen deze worden gewijzigd.

Een lange druk brengt je terug naar het menu vanuit een van de modi, en binnen het menu promoot je een niveau hoger.

Terwijl u een menu selecteert (bijv. direct na het inschakelen), start een lange druk op de RODE knop een functie om het audio-ingangsniveau (en mogelijk het uitgangsniveau op een apparaat dat u hebt aangesloten op de line-out van de Morserino-32 aan te passen.
Zie Bijlage 2:

Wanneer u het menu verliet om een ​​van de modi (keyer, generator, echotrainer enz.) uit te voeren, kunt u met de RODE (Power/Vol/Scroll)-knop snel schakelen tussen snelheidsregeling en volumeregeling met een enkele klik .

Een lange klik op de RODE knop terwijl een modus actief is (dwz wanneer het menu niet wordt weergegeven) verandert het display en de encoder in scroll-modus (het display heeft een buffer van 15 regels, en normaal zijn alleen de onderste drie regels zichtbaar; in de schuifmodus kunt u terugbladeren naar de vorige regels; terwijl u in de schuifmodus bent, wordt een schuifbalk helemaal rechts op het scherm weergegeven, die ongeveer aangeeft waar u zich binnen de 15 regels tekstbuffer bevindt).
Door nogmaals te klikken in de scroll-modus, verandert het scherm in de normale bedrijfsmodus en keert de encoder terug naar de snelheidsregeling.

Wanneer u in het parameterinstellingsmenu bent, roept een korte klik op de RODE knop een parameter-snapshot op, en een lange druk op de RODE knop slaat een parameter-snapshot op.
Zie de sectie Snapshots voor meer details.

Het scherm

Het display is verdeeld in twee hoofdsecties: bovenaan is de statusregel, die belangrijke informatie geeft volgens de huidige status van het apparaat, en hieronder is een gebied van drie scrollende regels waar de gegenereerde Morsecode-tekens in duidelijke tekst worden weergegeven.
Alle karakters uit morsecode worden in kleine letters weergegeven, voor een betere leesbaarheid; Pro-tekens worden weergegeven als letters tussen haakjes, zoals <ka>of <sk>.
Bovendien wordt in Echo Trainer-modus (zie hieronder) het resultaat van uw poging om de juiste morsecode in te voeren weergegeven als ERRof OK
(samen met enkele hoorbare signalen).

Hoewel er slechts drie regels scrollende tekst worden weergegeven, is er intern een buffer van 15 regels
— na lang op de RODE (Vol/Scroll)-knop te drukken, kunt u de encoder gebruiken om terug te scrollen en de vorige regels weer zichtbaar te maken.
Dit werkt terwijl u zich in een van de modi bevindt en er schermuitvoer wordt gegenereerd – er gaat niets verloren en het scherm keert terug naar zijn normale gedrag zodra u de bladermodus verlaat.

De statusregel

Terwijl u een menu krijgt (ofwel het startmenu of een menu om voorkeuren te selecteren), vertelt de statusregel u wat u moet doen
Selecteer Modus of Voorkeuren instellen: ).

In Keyer Modus, CW Generator Modus of Echo Trainer Modus, toont de statusregel het volgende, van links naar rechts:

 • A , B , U of N , die de automatische keyermodus aangeeft : Iambic A , Iambic B , U ltimatic of N on-Squeeze (voor details over deze modi zie hieronder in sectie CW Keyer ).
 • De momenteel ingestelde snelheid in woorden per minuut (het referentiewoord is het woord PARIS, wat ook betekent dat 1 wpm gelijk is aan 5 karakters per minuut).
  In CW Keyer modus als nn WpM, in CW Generator of Echo Trainer modus als (nn) nn WpM.
  De waarde tussen haakjes geeft de effectieve snelheid weer, die verschilt wanneer de spatiëring tussen woorden of tussen tekens wordt ingesteld op andere waarden dan de norm (lengte van 3 dits voor spatiëring tussen tekens en lengte van 7 dits voor -woordafstand).
  Zie de opmerkingen in sectie CW Keyer met betrekking tot de parameters die u kunt instellen in de CW Generator-modus.

In een transceiver-modus ziet u ook twee waarden voor snelheid – de ene tussen haakjes is de snelheid van het ontvangen signaal, de andere de snelheid van uw keyer.

Als de cijfers die de snelheid aangeven vetgedrukt worden weergegeven , verandert de snelheid door aan de draaiknop te draaien.
Als ze in normale tekens worden weergegeven, verandert het volume door aan de draaiknop te draaien.

 • Een horizontale “voortgangsbalk” die zich van links naar rechts uitstrekt, geeft het volume aan van de zijtoon die door het apparaat wordt gegenereerd (de volledige lengte van de balk betekent bovenvolume).
  Dit toont normaal gesproken een wit kader rond de zwarte voortgangsbalk (een verlenging van de rest van de statusregel); als dit wordt omgekeerd (witte voortgangsbalk in zwarte omgeving – en de WpM-cijfers zijn niet vet), zal het draaien aan de roterende encoder het volume veranderen en niet de snelheid.
 • Helemaal aan de rechterkant van de statusregel zal er een indicator zijn (met concentrische halve cirkels) die radiotransmissie symboliseert wanneer de LoRa -modus actief is (als de Morserino-32 zich in de LoRa Transceiver-modus bevindt, of als u een parameter hebt ingesteld om zend LoRa terwijl u in een van de CW-generatormodi bent).

 Het hoofdmenu en de Morserino Modi

U selecteert de Moodus van uw Morserino-32 door aan de zwarte encoderknop te draaien en snel op die knop te drukken (“klikken”) om die functie te selecteren (of, in verschillende gevallen, een submenu voor een meer gedetailleerde selectie).

CW Keyer

Dit is een automatische keyer die Iambic A, Iambic B ondersteunt (deze worden soms ook Curtis A en Curtis B genoemd), en de Ultimatic-modus, evenals de Non-squeeze-modus (die een enkele hendel-toets emuleert met een dubbele hendel-paddle).
U kunt de ingebouwde capacitieve paddle gebruiken of een externe paddle aansluiten (peddel met twee of één hendel).
Interne en externe paddles werken parallel, dus het is niet nodig om dit te configureren.

Er zijn een aantal parameters die bepalen hoe de automatische keyer werkt.
Zie de sectie Parameters voor de details.

Houd in ieder geval rekening met het volgende:
External Pol.:
Als uw externe sleutel “verkeerd is aangesloten”, kunt u dit hier corrigeren.
Paddle Polarity:
Aan welke kant wil je de dits en aan welke de dahs?
Keyer Mode:
Selecteer Iambic A of B, Ultimatic-modus of Non-Squeeze-modus

Wat zijn stellingen Iambic Modes ?
Wanneer u op beide paddles van een jambische keyer drukt, worden afwisselend dahs en dits gegenereerd, terwijl beide paddles worden ingedrukt, te beginnen met degene die u het eerst hebt geraakt (de naam “Iambic” komt trouwens van het feit dat in een jambisch vers zijn er afwisselend korte en lange lettergrepen, de naam “Curtis” daarentegen komt van De ontwikkelaar van de baanbrekende Curtis Morse keyer-chip, John G. “Jack” Curtis, K6KU, ex W3NSJ).

Het verschil tussen modi A en B is het gedrag wanneer beide peddels worden losgelaten wanneer het huidige element wordt gegenereerd: in modus A stopt de keyer na het huidige element, in modus B voegt de keyer een ander element toe tegenover het element waarin u liet de peddels los.

Met andere woorden, in Curtis B-modus wordt de tegenovergestelde paddle gecontroleerd terwijl het huidige element (dit of dah) wordt uitgevoerd, en als een paddle gedurende die tijd wordt ingedrukt, wordt een ander tegenoverliggend element toegevoegd aan de huidige.
In modus A is dit niet het geval.
Omdat modus B een beetje lastig te gebruiken is, is dit later veranderd, zodat pas na een bepaald percentage van de duur van het element de peddels worden gecontroleerd.
Dit is het percentage dat u hier kunt instellen met de parameters ” CurtisB DahT% ” en ” CurtisB DitT% “.

Als je ze op 0 zet, de laagste waarde, is de Mode identiek aan de originele Curtis B Mode; de later ontwikkelde “verbeterde” Curtis B-modus gebruikt een percentage van ongeveer 35%-40%.
Als u het percentage instelt op 100, de hoogste waarde, is het gedrag hetzelfde als in de Curtis A-modus.

Met deze parameter kunt u elk gedrag tussen Curtis A en originele Curtis B-modi op een continue schaal instellen, en u kunt het percentage voor dits en dahs afzonderlijk instellen (dit is logisch, aangezien de timing voor dits slechts een derde is van die voor dahs , en dus zou je kunnen merken dat je een hoger percentage wilt dat dits zich prettig voelt).

Ultimatic Mode : In Ultimatic Mode, wanneer je beide paddles ingedrukt houdt, wordt een dit of een dah gegenereerd, afhankelijk van welke paddle je het eerst raakt, en daarna wordt continu het tegenovergestelde element gegenereerd.
Dit is handig voor karakters als j, b, 1, 2, 6, 7.

Non-squeeze-modus : Dit “simuleert” het gedrag van een peddel met één hendel bij gebruik van een peddel met twee hendels.
Bestuurders die gewend zijn aan paddles met één hendel, hebben vaak moeite met het gebruik van paddles met twee hendels, omdat ze soms onbedoeld in de paddles knijpen, vooral bij hogere snelheden.
De niet-knijpmodus negeert gewoon knijpen, waardoor het voor deze operators gemakkelijker wordt om een ​​peddel met dubbele hendel te gebruiken.

Tip Iambic-modi en Ultimatic-modus kunnen alleen worden gebruikt met de ingebouwde aanraakpaddle of een externe paddle met twee hendels; de selectie van deze modi is niet relevant wanneer u een externe peddel met één hendel gebruikt.

De parameter Latency definieert hoe lang na het genereren van het huidige element (punt of streepje) de paddles “doof” zijn.
In vroege firmwareversies was dit 0, met als gevolg dat je vooral bij hogere snelheden meer dots zou genereren dan bedoeld, omdat je de paddle moest loslaten terwijl de laatste dot nog “aan” was.
Nu kun je dit instellen op een waarde tussen 0 en 7, dat wil zeggen 0/8 tot 7/8 van een puntlengte (standaard is 4, dwz een halve puntlengte).
Als u nog steeds de neiging heeft om ongewenste dits te genereren, verhoogt u deze waarde.

Voor de parameter AutoChar Spce(definiëren van een minimumlengte voor de ruimte tussen karakters) zie de sectie Parameters voor details.

CW-generator

Dit genereert gerandomiseerde groepen karakters en woorden voor CW-trainingsdoeleinden, of speelt de inhoud van een tekstbestand in morsecode af.
U kunt een aantal opties instellen door de juiste parameters te kiezen (zie de sectie Parameters hieronder).

U kunt de CW-generator starten en stoppen door snel op een peddel te drukken (een kant of beide), of door op de ZWARTE knop te klikken .

Wanneer het begint, zal het u eerst waarschuwen door “vvv<ka>” ( …_ …_ …_ _._._) in morsecode te genereren, voordat het daadwerkelijk groepen of woorden begint te genereren.

Als u de parameter `Auto Stop’ inschakelt, wordt er slechts één woord of groep tekens gespeeld en stopt de Morserino zonder te laten zien wat hij speelde.
Zodra u een peddel aanraakt, wordt weergegeven wat deze zojuist heeft gespeeld, zodat u kunt controleren of u deze correct hebt gedecodeerd.
Wanneer u een peddel opnieuw aanraakt, wordt het volgende woord afgespeeld.
Dit is handig om in je hoofd te leren decoderen.

Normaal gesproken blijft de Morserino-32 genereren totdat u deze handmatig pauzeert, maar er is een parameter die kan worden ingesteld waardoor het apparaat na een bepaald aantal woorden (of lettergroepen) pauzeert.
Zie Max # of Wordsin de sectie Parameters .

Andere opmerkelijke parameters voor CW Generator zijn:

Intercharacter SpaceDit beschrijft hoeveel ruimte er tussen tekens wordt ingevoegd.
De “norm” is een ruimte die de lengte heeft van drie dits.
Om het kopiëren van code die met hoge snelheden wordt verzonden gemakkelijker te maken en als een goede methode om morsecode te leren, kan deze ruimte worden uitgebreid.
De code moet met vrij hoge snelheden (> 18 wpm) worden verzonden, om het onmogelijk te maken om dits en dahs te “tellen”, zodat je liever het “ritme” van elk teken leert.
Over het algemeen is het beter om de ruimte tussen woorden eerder te vergroten, en niet zozeer de ruimte tussen karakters; daarom wordt aanbevolen om deze waarde in te stellen tussen 3 en max. 6.
Zie hieronder.

Interword Space.
Normaal gesproken wordt dit gedefinieerd als de lengte van 7 dits.
In de CW Keyer-modus bepalen we een nieuw woord na een pauze van 6 dits lang, om te voorkomen dat tekst op het scherm verschijnt zonder spaties tussen woorden.
In de modus CW Trainer kunt u de interwoordruimte instellen op waarden tussen 6 en 45 (wat meer dan 6 keer de normale ruimte is) om het gemakkelijker te maken om met hoge snelheid code in uw hoofd te kopiëren.
In analogie met Farnsworth-afstand wordt dit ook wel Wordsworth-afstand genoemd.
Dit is een nog betere manier om snel code woord voor woord in je hoofd te leren kopiëren.
Natuurlijk kunt u zowel interword- als intercharacter-afstandsmethoden combineren.

Aangezien de tekenafstand onafhankelijk kan worden ingesteld, zou dit betekenen dat u de tekenafstand hoger kunt instellen dan de interwoordafstand, wat nogal verwarrend zou zijn.
Om deze verwarring te voorkomen, zal de interwoordruimte altijd minimaal 4 dit-lengtes langer zijn dan de karakterspatiëring, zelfs als er een kleinere interwoordruimte is ingesteld.

De ARRL- en sommige morsecode-trainingsprogramma’s gebruiken iets dat ze “Farnsworth-afstand” noemen: hier worden de spaties tussen tekens en tussen woorden proportioneel verlengd met een bepaalde factor.
U kunt Farnsworth Spacing emuleren door zowel de ruimte tussen tekens als tussen de woorden te vergroten, bijvoorbeeld de ruimte tussen tekens in te stellen op 6 en de ruimte tussen de woorden op 14, waardoor alle spaties tussen tekens en woorden effectief worden verdubbeld. als je dit doet met een tekensnelheid van 20 WpM, zal de resulterende effectieve snelheid 14 WpM zijn.
Dit wordt op de statusregel weergegeven als (14) 20 WpM.

Random Groups: Definieert welke tekens in de willekeurige tekengroepen moeten worden opgenomen. U kunt kiezen tussen Alfa / Cijfers / Interpunct. / Pro Signs / Alpha + Num / Num+Interp. / Interp+ProSn / Alpha+Num+Int / Num+Int+ProS / Alle tekens.

Length Rnd Gr: Bepaalt hoeveel tekens er in een willekeurige groep moeten zitten. U kunt een vaste lengte selecteren (1 tot 6) of een willekeurig gekozen lengte tussen 2 en 3 en 2 tot 6 (lengte willekeurig gekozen binnen deze limieten).

Length Calls: De lengte van de roepnamen die worden gegenereerd. Kies een waarde tussen 3 en 6 of Onbeperkt.

Length Abbreven Length Words: De lengte van respectievelijk de gebruikelijke CW-afkortingen of gewone Engelse woorden die worden gegenereerd. Kies tussen 2 en 6, of Onbeperkt.

Each Word 2x: Elk “woord” (tekens tussen spaties) wordt twee keer uitgevoerd, als hulpmiddel om op het gehoor te leren kopiëren.

Voor de minder vaak gebruikte parameters Key ext TX, zie de sectie Parameters .CW Gen DisplSend via LoRa

Wat kan worden gegenereerd?

Op het tweede niveau van het menu kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Willekeurig : genereert groepen willekeurige tekens. De lengte van de groepen en de keuze van karakters kunnen worden geselecteerd in de parameters, door te dubbelklikken op de zwarte draaiknop (zie de beschrijving van de parameters voor details).
 • CW-afkortingen : Willekeurige afkortingen die veel voorkomen in CW-uitzendingen (via een parameterinstelling kunt u de maximale lengte kiezen van de afkortingen die u wilt trainen).
 • Engelse woorden : Willekeurige woorden uit een lijst van de 200 meest voorkomende woorden in de Engelse taal (ook hier kun je via een parameter een maximale lengte instellen).
 • Roepnamen : genereert willekeurige reeksen die de structuur en het uiterlijk hebben van roepnamen voor radioamateurs (dit zijn geen echte roepnamen en er zullen enkele worden gegenereerd die in de echte wereld niet zouden kunnen bestaan, omdat het voorvoegsel niet in gebruik is of een landsadministratie bepaalde achtervoegsels niet zou uitdelen). De maximale lengte kan worden geselecteerd via een parameter.
 • Gemengd : Selecteert willekeurig uit de vorige mogelijkheden (willekeurige tekengroepen, afkortingen, Engelse woorden en roepnamen).
 • File Player : Speelt de inhoud van een bestand in morsecode, dat is geüpload naar de Morserino-32. Momenteel kan het slechts één bestand bevatten, zodra u een nieuwe uploadt, wordt de oude overschreven. Uploaden werkt via wifi vanaf uw pc (of Mac of tablet of smartphone of wat dan ook – zie de sectie Een tekstbestand uploaden voor instructies hoe u dit moet doen).

De modus van de bestandsspeler onthoudt waar u bent gestopt (door lang op de ZWARTE knop te drukken om deze modus te verlaten; schakel niet alleen uit – als u dit doet, heeft de Morserino geen kans om te onthouden waar u was), en gaat daar verder de volgende keer dat u de File Player opnieuw start. Zodra het einde van het bestand is bereikt, begint het opnieuw bij het begin.

Het bestand mag alleen ASCII-tekens bevatten (hoofdletters of kleine letters maken niet uit) – tekens die niet in morsecode kunnen worden weergegeven, worden genegeerd. Pro-tekens kunnen in het bestand staan, ze moeten worden geschreven als representaties van 2 tekens met ofwel [] of <> eromheen, bijv . <sk>of [ka]. De volgende pro-tekens worden herkend:

 • <ar>: wordt op het display weergegeven als + (plusteken)
 • <bt>: wordt op het display weergegeven als = (gelijkteken)
 • <as>
 • <ka>
 • <kn>
 • <sk>
 • <ve>

Er is ook een parameter voor file player genaamd Randomize File. Indien ingesteld op “On” (standaard is “Off”), zal het apparaat n woorden overslaan na elk verzonden woord (n = willekeurig getal tussen 0 en 255); als file read around aan het einde van het bestand leest, zul je uiteindelijk alle woorden in het bestand zien (maar het kan even duren). Als uw bestand bijvoorbeeld een alfabetische woordenlijst is, zullen de gegenereerde woorden nog steeds in alfabetische volgorde staan ​​gedurende één doorgang van het bestand; dus om meer onvoorspelbare resultaten te krijgen, is het het beste om te beginnen met een willekeurige lijst met woorden.

Waar kan dit voor gebruikt worden? U kunt bijvoorbeeld een lijst met roepnamen nemen en dit bestand uploaden naar de Morserino-32 (controleer de Morserino-32 GitHub-repository om een ​​bestand te krijgen met oproepen die daadwerkelijk actief zijn geweest in HF-wedstrijden!). Nu kunt u met File Player deze roepnamen op een willekeurige manier trainen. Misschien wil je de Morserino-32 GitHub-repository bezoeken om andere geschikte bestanden voor training te vinden!

Echotrainer

Hier genereert de Morserino-32 een woord (of een groep tekens; je hebt dezelfde selectie beschikbaar als bij de CW Generator), en wacht vervolgens tot je deze tekens herhaalt met behulp van de paddle.
Als u te lang wacht, of als uw reactie niet identiek is aan wat is gegenereerd, wordt een fout aangegeven (op het display en akoestisch) en wordt het promptwoord herhaald.
Als u de juiste tekens heeft ingetoetst, wordt dit ook akoestisch en op het scherm aangegeven en wordt u om het volgende woord gevraagd.

In deze modus wordt het promptwoord normaal gesproken niet op het display weergegeven – alleen uw antwoord wordt weergegeven.

De submenu’s zijn hetzelfde als voor de CW Generator: Random, CW Abbrevs, English Words, Call Signs, Mixed en File Player .

Net als in de CW Generator-modus, start je de generatie door op een peddel te drukken , en dan wordt de reeks “vvv<ka>” gegenereerd als een waarschuwing voordat de echo-training begint.
U kunt deze modus niet stoppen of onderbreken door op de peddel te drukken – u gebruikt de peddel immers om uw reacties te genereren!
Dus de enige manier om deze modus te stoppen is een klik op de ZWARTE encoderknop .

Nogmaals, net als bij de CW Generator, kun je een enorm scala aan parameters instellen om het genereren van dingen fijn af te stemmen.
Van bijzonder belang voor de Echo Trainer zijn:

Echo repeats: hoe vaak een woord wordt herhaald wanneer het antwoord te laat of onjuist is, voordat een nieuw woord wordt gegenereerd

Echo Prompt: Dit definieert hoe u wordt gevraagd in de Echo Trainer-modus.
De mogelijke instellingen zijn: “Alleen geluid” (standaard; het beste om in je hoofd te leren kopiëren), “Alleen weergeven” (het woord dat je moet invoeren wordt weergegeven op het scherm, er wordt geen hoorbare code gegenereerd; goed voor het trainen van paddle ingang) en „Sound & Display“, dwz u hoort de prompt EN u kunt deze op het display zien.

Confrm. Tone: Normaal gesproken klinkt er een hoorbare bevestigingstoon in de Echo Trainer-modus.
Als u het uitschakelt, herhaalt het apparaat de prompt wanneer het antwoord verkeerd was, of verzendt het een nieuwe prompt.
De visuele indicatie van “OK” of “ERR” is nog steeds zichtbaar als de toon is uitgeschakeld.

Max # of Words: Net als bij de CW-generator kunt u de M32 na een bepaald aantal woorden laten stoppen.

Adaptv. Speed: Dit zou je moeten helpen om te trainen voor maximale snelheid.
Wanneer uw antwoord correct was, wordt de snelheid verhoogd met 1 wpm (woord per minuut); elke keer dat u een fout maakt, wordt deze met 1 wpm verlaagd.
Zo train je uiteindelijk altijd op je limiet, wat zeker de beste manier is om je grenzen te verleggen…​

Koch-trainer

De Duitse psycholoog Koch ontwikkelde een methode om morsecode te leren (in de jaren ’30), waarbij elke les een extra karakter toevoegt.
De volgorde is niet alfabetisch, noch gesorteerd op de lengte van de morsecodes, maar volgt een bepaald ritmisch patroon, zodat de individuele karakters worden geleerd als ritme, en niet als een opeenvolging van dits en dahs.

Mocht je de Koch-methode willen gebruiken voor het leren van morsecode (het ene karakter na het andere leren en trainen), dan vind je alles wat je nodig hebt in het menu-item “Koch Trainer”.
Het heeft een submenu om de les in te voeren die u wilt toevoegen, een om alleen deze ene nieuwe letter te oefenen (met behulp van de echo-trainermodus, zodat u wordt aangemoedigd om te herhalen wat u hoort), en de modi “CW Generator” en “Echo Trainer “, elk van de laatste twee met de submenu’s voor “Random” (groepen willekeurige tekens uit de tot nu toe aangetroffen tekens), “CW Abbrevs” (de afkortingen die gewoonlijk worden gebruikt in CW QSO’s), “English words” (de meest voorkomende Engelse woorden) en “Mixed” (willekeurige groepen, afkortingen en woorden willekeurig gemengd).
Natuurlijk worden alleen de reeds geleerde karakters gebruikt – wat betekent dat terwijl je nog worstelt met je eerste karakters, het aantal afkortingen en woorden vrij beperkt zal zijn).

Om te voorkomen dat je dits en dah’s telt, of denkt en reconstrueert wat je hebt gehoord, moet de snelheid voldoende hoog zijn (min. 18 wpm), pauzes tussen karakters en woorden mogen niet enorm worden verlengd (en het is altijd beter om gewoon te verlengen de pauzes tussen woorden, en houden de spaties tussen de tekens min of meer de normale ruimte).
Met ons apparaat kunt u de ruimte tussen woorden onafhankelijk van de ruimte tussen tekens instellen, zodat u een instelling kunt vinden die perfect bij uw behoeften past.

Koch: les selecteren

Selecteer een “Koch-les” tussen 1 en 50 (je leert in totaal 50 karakters via de Koch-methode).
Het nummer van de les en het teken dat bij die les hoort, worden in het menu weergegeven.

De volgorde van de geleerde karakters is niet strikt gedefinieerd door Koch, en daarom gebruiken verschillende leercursussen iets andere volgorden.
Hier gebruiken we dezelfde volgorde van tekens als gedefinieerd door het programma “Just Lean Morse Code”, die weer bijna identiek is aan de volgorde die wordt gebruikt door het softwarepakket “SuperMorse” (zie http://www.qsl.net/kb5wck/ super.html ). De volgorde is als volgt:

Les # Karakter Les # Karakter
1 m 26 9
2 k 27 z
3 R 28 H
4 s 29 3
5 jij 30 8
6 een 31 B
7 P 32 ?
8 t 33 4
9 ik 34 2
10 O 35 7
11 met wie 36 C
12 I 37 1
13 . (punt) 38 D
14 N 39 6
15 J 40 x
16 e 41 – (min)
17 F 42 =
18 0 (nul) 43 SK (Pro-teken)
19 ja 44 AR (Pro Sign, ook +)
20 v 45 AS (Pro-teken)
21 , (komma) 46 KN (Pro-teken)
22 G 47 KA (Pro-teken)
23 5 48 VE (Pro-teken)
24 / 49 @
25 Q 50 : (Dikke darm)

Er is ook een optie om een ​​iets andere volgorde van tekens te gebruiken, zoals wordt gebruikt door de populaire online trainingstool “Learn CW On-line” (LCWO). Dit kan worden ingesteld in het parametermenu van de Morserino-32, onder “Koch Sequence”.

De volgorde van tekens wanneer “LCWO” wordt gekozen, is als volgt:

kmuresnaptlwi . jz = foy , vg 5 / q 9 2 h 3 8 b ? 4 7 c 1 d 6 0 x – SK AR(+) KA AS KN VE @ :

Koch: Leer nieuwe Chr

Als u dit selecteert, wordt het nieuwe teken (volgens de geselecteerde Koch-les) geïntroduceerd – u hoort het geluid en ziet de reeks stippen en streepjes snel op het scherm, evenals het teken dat op het scherm wordt weergegeven.
Dit wordt herhaald totdat u stopt door op de ZWARTE knop te drukken.
Na elk voorval heb je de mogelijkheid om met de paddles te herhalen wat je hebt gehoord, en het apparaat zal je laten weten of dit correct was of niet.

Zodra je het nieuwe personage onder de knie hebt, kun je doorgroeien naar CW-generator of Echo Trainer in de Koch Trainer, om het nieuw geleerde personage te oefenen in combinatie met alle personages die je tot nu toe hebt geleerd.

Koch: CW Generator en Echo Trainer

De functionaliteit is hetzelfde als hierboven beschreven voor deze twee functies, met de volgende kleine verschillen:

 • Alleen de karakters tot aan de geselecteerde Koch-les worden gegenereerd.
 • De parameter “Willekeurige groepen” wordt genegeerd.

Er is geen submenu “File Player

Zendontvanger

Er zijn twee transceiver-modi in de Morserino-32.
De eerste is een op zichzelf staande transceiver voor communicatie met morsecode, met behulp van LoRa spread spectrum radiotechnologie (in de standaardversie op de 433 MHz-band, maar versies voor 868 en 920 MHz-banden zijn beschikbaar).
De andere is een transceiver-modus die kan worden gebruikt met een externe transceiver (bijvoorbeeld een kortegolf-amateurradio-transceiver) of met een protocol zoals iCW (CW over internet).
In beide gevallen zijn de CW Keyer en een CW Decoder tegelijkertijd actief.

LoRa Trx

Zoals hierboven vermeld, is dit een morsecode-zendontvanger die LoRa gebruikt voor het verzenden van morsecode naar andere Morserino-32’s.
Naast de functionaliteit van de CW-keyer, verzendt dit alles wat je toetst via de LoRa-transceiver (met een speciaal gegevensformaat dat de punten en streepjes codeert die je hebt ingetoetst, ongeacht of dit legale morsecodetekens zijn of niet), en het luistert op de band als je niet aan het sleutelen bent; daarom kunt u echt een interactief gesprek in morsecode voeren tussen twee of meer Morserino-32-apparaten!
Houd er rekening mee dat tekens woord voor woord worden verzonden, daarom is er een kleine vertraging aan de ontvangende kant – QSK is daarom niet mogelijk.
Het moedigt u aan om de juiste overdrachtsprocedures te gebruiken.

Meer informatie over de Modus “LoRa Trx”

In principe gebruikt dit dezelfde interface als de CW Keyer.
Maar zodra je iets ontvangt, toont de statusregel naast je eigen snelheid ook de snelheid van het verzendende station – je ziet zoiets als 18r20sWpM , wat aangeeft dat je een station ontvangt met een snelheid van 18 Wpm, en je verzendt bij 20 WpM.
Bovendien verandert de volumebalk aan de rechterkant van de statusregel van functie: in plaats van het huidige volumeniveau aan te geven, geeft het u een indicatie van de signaalsterkte – een ruwe vorm van een S-Meter, zo u wilt. de volledige balk geeft een RSSI-niveau van ongeveer -20dB aan, en de balk begint te tonen op een niveau van ongeveer -150dB.

Door op de RODE Pwr/Vol/Scroll-knop te drukken, kunt u nog steeds het audioniveau instellen.

Morse-tekens die door de zendontvanger worden ontvangen, worden vet weergegeven in het (schuifbare) tekstgebied op het display, terwijl alles wat u verzendt in gewone tekens wordt weergegeven.

Een ander kenmerk is hier het vermelden waard:
De frequentie van de toon die u hoort wanneer u het andere station ontvangt, wordt aangepast via de parameter “Pitch” zoals in de andere modi.
Wanneer u zendt, kan de toonhoogte van de toon hetzelfde zijn, of een halve toon hoger of lager dan de ontvangende toon – dit wordt ingesteld via de Tone Shiftparameter, op dezelfde manier als in de Echo Trainer-modus.

Een ander ding dat je misschien wilt weten: de LoRa CW-transceiver werkt niet als een CW-transceiver op korte golf, waar een ongemoduleerde draaggolf wordt ingetoetst, en de vertraging tussen zender en ontvanger wordt alleen bepaald door de vertraging in het pad van de elektromagnetische golven die de signalen dragen. LoRa gebruikt een spread-spectrumtechnologie om datapakketten te verzenden – op een manier die een beetje lijkt op wifi die u op uw telefoon of pc gebruikt.
Daarom wordt alles wat u invoert eerst in gegevens gecodeerd – in wezen de snelheid en alle punten, streepjes en pauzes tussen tekens.
Zodra de pauze lang genoeg is om te worden herkend als een pauze tussen woorden (als een spatie als het ware), wordt het hele tot nu toe samengestelde datapakket verzonden en te zijner tijd met de aangegeven snelheid afgespeeld door de Morserino-32 ontvangen.

Wanneer morsecode in een LoRa-datapakket wordt verpakt, worden punten, streepjes en pauzes gecodeerd; het is niet zo dat de leesbare tekst als ASCII-tekens wordt verzonden.
Daarom is het mogelijk om “illegale” morsecode-tekens te verzenden, of tekens die mogelijk alleen in bepaalde talen worden gebruikt.
Ze worden correct verzonden (maar worden op het display weergegeven als niet-decodeerbaar).

Het woord voor woord verzenden van het codewoord betekent dat er een aanzienlijke vertraging is tussen zender en ontvanger, en de vertraging hangt in grote mate af van de lengte van de woorden die worden verzonden en van de snelheid die wordt gebruikt.
Aangezien de meeste woorden in een typisch CW-gesprek nogal kort zijn (7 tekens of meer is al een heel lang woord), is dit niets om je zorgen over te maken (tenzij je allebei in dezelfde kamer zit zonder koptelefoon – dan wordt het echt verwarrend }
Maar probeer eens echt lange woorden te verzenden, zeg 10 of meer tekens lang, op een heel lage snelheid (5 WpM), en je zult zien waar ik het over heb!

Twee verschillende LoRa-kanalen gebruiken

LoRa-datapakketten worden geadresseerd met een zogenaamd “Sync Word” – ontvangers verwijderen pakketten die niet het synchronisatiewoord laten zien dat ze verwachten.

Morserino-32 vanaf versie 2.0 kan gebruik maken van twee verschillende sync-woorden, waardoor in feite twee verschillende “kanalen” worden gecreëerd waarover het kan communiceren.
Dit kan bijvoorbeeld in een klaslokaalsituatie worden gebruikt om twee onafhankelijke groepen te creëren die elkaar niet hinderen.

Normaal gesproken werkt M32 LoRa met sync word 0x27 (wij noemen dit het “Standaard” kanaal), maar kan via de instelling LoRa Channelin het parameter menu geschakeld worden naar 0x66 (genaamd “Secundair” kanaal).

Verschillende LoRa-frequentiebanden en/of frequenties gebruiken

Standaard worden de Morserino-32-kits geleverd met een LoRa-module die werkt in de 70 cm-band, en als standaardfrequentie binnen die band op 434,150 MHz (binnen 70 cm amateurband en binnen regio 1 ISM-band).

Als u om welke reden dan ook deze frequentie niet kunt gebruiken (misschien vanwege bandplannen, wettelijke redenen enz.), kunt u de frequentie op de standaard LoRa-module wijzigen tussen 433,65 en 434,55 MHz in stappen van 100 kHz.

Als u een LoRa-frequentie van rond de 868 MHz of rond de 920 MHz nodig hebt, kan de kit worden geleverd met Heltec-modules die dit hogere frequentiebereik ondersteunen (het is ook mogelijk om later een dergelijke Heltec-module te kopen). In dat geval MOET u uw Morserino configureren om de juiste band en frequentie te gebruiken.

Zie Bijlage 1.1: LoRa-banden en -frequenties configureren aan het einde van dit document om te leren hoe u LoRa kunt configureren voor modules die de 868- en 929 MHz-banden ondersteunen en hoe u de LoRa-frequentie-instellingen kunt wijzigen.

Technische details van LoRa Trx

Frequentie: Standaard is 434,150 MHz (binnen 70 cm amateurband en binnen regio 1 ISM-band) – maar zie de opmerkingen hierboven voor het kiezen van andere frequenties

LoRa-spreidingsfactor: 7

LoRa-bandbreedte: 250 kHz

LoRa CRC: geen CRC

LoRa Sync Word: 0x27 (= decimaal 39) voor standaard kanaal, en 0x66 (= decimaal 102) voor secundair kanaal

HF-uitgang: 20 dBm (100 mW)

iCW/Ext Trx

In deze modus wordt een transceiver aangesloten op de Morserino-32 gecodeerd, of u kunt de line-out audio gebruiken om bijvoorbeeld een FM-transceiver in te toetsen, of CW via internet gebruiken (iCW – dit gebruikt Mumble als een audio-uitwisselingsprotocol ).
Alle CW-signalen die als audio via de audio-in-poort binnenkomen, worden gedecodeerd en op het scherm weergegeven.
Een externe transceiver die is aangesloten via connector #1 wordt gecodeerd door de keyer, of u kunt de audio-uitgang op connector #2 gebruiken om deze naar een computer of een FM-transceiver te sturen.

CW-decoder

In deze modus worden Morsecode-tekens gedecodeerd en op het scherm weergegeven. De morsecode kan worden ingevoerd via een morsesleutel (“straight key” – aangesloten op de aansluiting waar u normaal gesproken een externe paddle zou aansluiten; u kunt ook een van de touchpaddles gebruiken om de decoder handmatig in te toetsen). Door de decodering op deze manier te gebruiken, kunt u uw keying controleren en verbeteren met een rechte sleutel, door te controleren of de decodering correct decodeert wat u probeerde te verzenden.

U kunt ook een tooninvoer decoderen (bij de audio-invoerpoort) die bijvoorbeeld van een ontvanger is genomen. De toon moet rond de 700 Hz zijn. Optioneel is er een behoorlijk scherp filter (geïmplementeerd in software) dat alleen tonen in een zeer smal bereik rond 700 Hz detecteert en alle andere negeert. Dit wordt gebruikt door de parameter “Smal” te selecteren (zie de sectie Parameters ).

De statusregel is iets anders dan de andere modi. Allereerst staat de roterende encoder altijd in de volume-instellingsmodus – de snelheid wordt bepaald op basis van de gedecodeerde morsecode en kan niet handmatig worden ingesteld. Als u op de encoderknop drukt, wordt de decodermodus beëindigd en keert u terug naar het startmenu.

Links van de statusweergave bovenaan ziet u een zwarte rechthoek wanneer de toets wordt ingedrukt (of er wordt een 700 Hz-toon gedetecteerd) – dit vervangt de indicator voor de keyer-modus.

De huidige snelheid zoals gedetecteerd door de decoder wordt weergegeven als WpM op de statusregel.

Deze modus heeft niet veel parameters (zie de sectie Parameters ); misschien wel het belangrijkste is de mogelijkheid om de filterbandbreedte van de audiodecoder te schakelen tussen smal (ca 150 Hz) en breed (ca 600 Hz). Voor het decoderen van signalen van een zendontvanger (waar mogelijk andere signalen in de buurt zijn), is het meestal het beste om de bandbreedte in te stellen op “Smal” en het signaal af te stemmen op precies 700 Hz. Voor het decoderen van signalen van een FM-transceiver, of van iCW of andere omgevingen met weinig interferentie, is het beter om de instelling “Wide” te gebruiken – in dat geval hoeft de audiofrequentie niet precies 700 Hz te zijn.

WiFi-functies

U kunt de WiFi-functie van de Heltec ESP32 Wifi LoRa-module die in de Morserino-32 wordt gebruikt, gebruiken voor twee functies van het apparaat:

 • Een tekstbestand uploaden naar de Morserino-32 dat vervolgens kan worden afgespeeld in CW Generator Modus of Echo Trainer-modus.
 • Uploaden van het binaire bestand van een nieuwe firmwareversie.

Voor beide functionaliteiten moet het te uploaden bestand (of het nu een tekstbestand of het gecompileerde binaire bestand voor de software-update is) op uw computer staan ​​(zelfs een tablet of smartphone werkt, aangezien u alleen de basiswebbrowserfunctionaliteit op dat apparaat), en uw Morserino moet verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk als uw computer.

Om je Morserino-32 te verbinden met je lokale wifi-netwerk, heb je meestal de SSID (de “naam”) van het netwerk en het wachtwoord nodig om er verbinding mee te maken. En u moet deze twee items invoeren in uw Morserino-32. Omdat het geen toetsenbord heeft om deze informatie gemakkelijk in te voeren, gebruiken we een andere manier om het te doen, en hiervoor is een andere WiFi-functie geïmplementeerd: netwerkconfiguratie, dat is de eerste die u moet gebruiken voordat u de upload kunt gebruiken of update-functies.

Voor thuisnetwerken die een lijst met toegestane MAC-adressen gebruiken (om veiligheidsredenen), moet je je router configureren en het MAC-adres van de M32 invoeren voordat je je M32 met het netwerk kunt verbinden. Om dit te kunnen doen, is er ook een functie geïmplementeerd om het MAC-adres op het display weer te geven.

Alle netwerkgerelateerde functies zijn te vinden onder het menu-item ” WiFi-functies ”

Belangrijk In softwareversie vóór 2.0 waren de WiFi-functies niet geïntegreerd in het hoofdmenu. Als u wilt updaten van versie 1.x naar versie 2.x, lees dan sectie Bijlage 3: De firmware bijwerken vanaf versies < 2.0 aan het einde van het document.

Het MAC-adres weergeven

Dit is het eerste item onder het menu “Wifi-functies”, en het geeft het MAC-adres van de Morserino weer in de statusregel. Elke Morserino heeft een uniek MAC-adres.

U kunt deze informatie gebruiken om de Morserino toegang te geven tot uw WiFi-netwerk, als uw router is geconfigureerd om alleen bepaalde MAC-adressen te herkennen.

Als u op de RODE knop drukt, zal de Morserino-32 normaal herstarten. als je niets doet, gaat de Morserino zoals gewoonlijk in diepe slaap, afhankelijk van de instellingen die je daarvoor hebt gedefinieerd.

Netwerk configuratie

Selecteer het submenu “WiFi Config” om verder te gaan met de netwerkconfiguratie.

Het apparaat start wifi als toegangspunt en creëert zo zijn eigen wifi-netwerk (met de SSID “morserino”). Als u met uw computer of smartphone de beschikbare netwerken controleert, vindt u deze gemakkelijk; selecteer dit netwerk op uw computer (of tablet of smartphone – u heeft geen wachtwoord nodig om verbinding te maken).

Zodra u bent verbonden, voert u ” http://m32.local ” in uw browser op uw computer in. Als uw computer of smartphone mDNS niet ondersteunt (Android bijvoorbeeld ondersteunt het niet en Windows slechts rudimentair), moet u het IP-adres 192.168.4.1 in de browser invoeren in plaats van m32.local. U ziet dan een klein formulier met slechts 2 lege velden in uw browser: SSID en wachtwoord. Voer de naam van uw lokale wifi-netwerk en het bijbehorende wachtwoord in en klik op de knop “Verzenden”. Uw Morserino-32 slaat deze netwerkreferenties op en start zichzelf vervolgens opnieuw op (zodat het netwerk “morserino” verdwijnt).

Belangrijk Je Morserino kan geen gebruik maken van een wifi-netwerk met een “captive portal”, omdat deze vaak worden gebruikt op openbare netwerken. Deze netwerken vereisen dat er een browser beschikbaar is op het apparaat dat verbinding wil maken met het netwerk, en de Morserino-32 heeft geen browser…​

 

Tip De netwerkconfiguratie wordt opgeslagen in Snapshots, dit betekent dat u snapshots kunt gebruiken om verschillende netwerkinstellingen op te roepen, als u de Morserino-32 vaak in verschillende netwerkomgevingen gebruikt.

Uw netwerkverbinding controleren

Gebruik het submenu-item “Controleer wifi” onder “WiFi-functies” om de netwerkverbinding te testen.

Tip Mogelijk moet u uw Morserino vrij dicht bij uw wifi-router plaatsen! De wifi antenne van de Heltec module is erg klein en zal geen zwakke wifi signalen opvangen.

Dit toont ofwel een foutmelding (“Geen WiFi” en de SSID die u had ingevoerd), of een succesbericht (“Verbonden!”), de SSID en het IP-adres dat de Morserino van uw WiFi-router heeft gekregen.

Tip Als je een foutmelding krijgt, hoewel je de juiste inloggegevens hebt ingevoerd en de Morserino zich in de directe nabijheid van je wifi-router bevindt, moet je het opnieuw proberen – soms is de eerste poging om wat voor reden dan ook niet succesvol…​

Als u op de RODE knop drukt, keert deze functie terug naar het menu. Doe je niets, dan gaat de Morserino zoals gebruikelijk in diepe slaap, afhankelijk van de instellingen die je daarvoor hebt gedefinieerd.

Een tekstbestand uploaden

Nadat u uw Morserino-32 hebt geconfigureerd met uw lokale wifi-inloggegevens, bent u klaar om een ​​tekstbestand te uploaden om te gebruiken voor uw morsecode-training. Momenteel kan er slechts één bestand op de Morserino-32 staan. Dit betekent dat wanneer u een nieuw bestand uploadt, het oude wordt overschreven.

Het bestand dat u uploadt, moet een gewoon ASCII-tekstbestand zijn zonder enige opmaak (geen Word-bestanden, pdf-documenten enz.). Duitse karakters (ÄÖÜäöüß) gecodeerd als UTF-8 zijn toegestaan ​​en worden geconverteerd naar ae, oe, ue en ss. Het bestand kan hoofdletters en kleine letters bevatten, en alle tekens die deel uitmaken van de Koch-methodeset (50 tekens in totaal). Alle andere tekens worden gewoon genegeerd wanneer het bestand in morsecode wordt afgespeeld. Het bestand dat je uploadt kan behoorlijk groot zijn – je hebt er ongeveer 1 MB ruimte voor (genoeg om een ​​kopie van Mark Twain’s “The Adventures of Huckleberry Finn” op te slaan).

Om het bestand te uploaden, selecteert u “Bestand uploaden” in het menu “WiFi-functies”. Na een paar seconden (het moet eerst verbinding maken met je wifi-netwerk) geeft Morserino-32 aan dat het wacht op upload. U wijst de browser van uw computer naar ” http://m32.local ” (of, als dat niet werkt, vervangt u “m32.local” door het IP-adres dat op het display wordt weergegeven).

Tip Voor de uploadfunctie moet je Morserino-32 (en natuurlijk je pc of tablet etc.) weer op je lokale wifi-netwerk zitten!

U ziet eerst een inlogscherm in uw browser. Gebruik ” m32 ” als gebruikers-ID en ” upload ” als wachtwoord. Op het volgende scherm in uw browser vindt u een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden – selecteer het bestand dat u wilt uploaden (de naam of extensie doet er niet toe) en klik op de knop met het label “Begin”. Zodra het uploaden is voltooid (het duurt niet lang) zal de Morserino-32 zichzelf opnieuw opstarten en kunt u het geüploade bestand nu gebruiken in de CW Generator- of Echo Trainer – modus.

Belangrijk Als u om welke reden dan ook het proces moet afbreken, moet u het apparaat opnieuw opstarten door het volledig los te koppelen van de stroom (batterij uit en USB los te koppelen), of door op de Reset-knop te drukken met behulp van een kleine schroevendraaier of een balpen ( de resetknop kan worden bereikt via het gat naast de USB-connector, in de richting van de externe paddle-connector).

De Morserino-32-firmware bijwerken

Het updaten van de firmware van de Morserino-32 via wifi is de gemakkelijkste manier om je firmware bij te werken. Terwijl u traditioneel een software-ontwikkelomgeving op uw computer nodig hebt (in ons geval de Arduino IDE plus de benodigde bestanden voor ondersteuning van de Heltec-module), en die eerst gebruikt om de software te compileren, waarbij u ervoor zorgt dat alle benodigde bibliotheken ook zijn geïnstalleerd, en laad vervolgens de software via USB op de microcontroller, het enige dat u nu nog nodig heeft, is een computer met een browser en een WiFi-netwerk.

Tip U kunt updaten naar elke versie, u kunt versies “springen”, u kunt ook teruggaan naar een oudere versie.

Het bijwerken van de firmware lijkt erg op het uploaden van een tekstbestand. U moet eerst het binaire bestand ophalen uit de Morserino-32-repository op GitHub ( https://github.com/oe1wkl/Morserino-32 – zoek naar een map onder “Software” genaamd “Binaries”. Download de nieuwste versie en download het naar uw computer.De bestandsnaam ziet er als volgt uit:

morse_3_vx.y.ino.wifi_lora_32.binwaarbij xy het versienummer is.

Open nu opnieuw het menu WiFi-functies en selecteer het item ” Update Firmw “. Net als bij het uploaden van bestanden, richt u de browser van uw computer naar ” http://m32.local ” (of, als dat niet werkt, het IP-adres dat op het scherm wordt weergegeven, http://n1.n2.n3.n4 – vervang n1.n2.n3.n4 door dat IP-adres), en u zult uiteindelijk een Login-scherm zien. Deze keer gebruik je de gebruikersnaam ” m32 ” en het wachtwoord ” update “.

Opnieuw ziet u een bestandsselectiescherm, u selecteert uw binaire bestand en klikt op de knop met het label “Begin”. Deze keer duurt het uploaden langer – het kan een paar minuten duren, dus wees geduldig. Het bestand is groot, moet worden geüpload naar en geschreven naar de Morserino-32 en moet worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat het een uitvoerbaar bestand is. Ten slotte zal het apparaat zichzelf opnieuw opstarten en tijdens het opstarten zou u het nieuwe versienummer op het display moeten zien.

Tip Samengevat zijn dit de stappen voor het updaten van de firmware:

 1. Voer de netwerkconfiguratie uit zoals hierboven beschreven (hiervoor stelt de Morserino zijn eigen WiFi-netwerk in, en gebruikt u uw browser om de naam en het wachtwoord van uw WiFi-thuisnetwerk in te voeren). U doet dit slechts één keer, omdat de Morserino deze inloggegevens onthoudt voor toekomstig gebruik. Misschien wilt u de functie “Wifi controleren” gebruiken om ervoor te zorgen dat uw Morserino verbinding kan maken met uw netwerk. Vergeet niet dat je Morserino vrij dicht bij je wifi-router moet zijn!
 2. U downloadt het nieuwe binaire bestand naar uw computer.
 3. U start “Firmware bijwerken” op uw Morserino. Na een tijdje zal het u en het IP-adres tonen (dat zich op uw thuisnetwerk bevindt!) en een bericht dat het wacht op een update.
 4. U laat uw computer op uw thuisnetwerk en richt uw browser ofwel naar het IP-adres dat op de Morserino wordt weergegeven ( http://ww.xx.yy.zz ), of naar „ http://m32.local” (dit werkt op Macs en iPhones werkt het meestal niet op Windows-pc’s of Android-apparaten).
 5. U krijgt een inlogscherm in uw browser. Voer “m32” in als gebruikersnaam en “update” als wachtwoord.
 6. U ziet een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden. U selecteert het binaire bestand in uw downloadmap en klikt vervolgens op „Begin“. U zult een voortgangsbalk zien en na enige tijd (kan een paar minuten duren – zelfs als de voortgangsbalk al 100% aangeeft) zal de Morserino zichzelf herstarten en het nieuwe versienummer tonen op het opstartscherm. Dan weet je dat de update geslaagd is.

 

Slaapstand

Dit menu-item zet, indien geselecteerd, de Morserino-32 in een diepe slaapmodus, waar het aanzienlijk minder stroom verbruikt dan bij normaal gebruik. Maar het zal de batterij nog steeds binnen een paar dagen leegmaken, dus dit is alleen bedoeld voor kortere pauzes tussen je trainingssessies. Zie de sectie In- en uitschakelen / De batterij opladen verderop in deze handleiding.

Parameters:

U komt altijd in het parametermenu door te dubbelklikken op de ZWARTE encoderknop . Dit biedt u een menu met instellingen (u ziet een >teken voor de huidige parameter en de regel eronder toont de huidige waarde). Gebruik de encoder om u door de beschikbare parameters te leiden. Als u het parameterinstellingsmenu wilt verlaten, drukt u gewoon iets langer op de encoderknop en u bent terug in de operationele modus van waaruit u het parameterinstellingsmenu hebt opgeroepen (of terug in het menu, als u dubbelklikt op het menu).

Wanneer u de parameter hebt bereikt die u wilt wijzigen, klikt u eenmaal. Nu staat het teken ” > ” op de onderste regel voor de parameterwaarde, wat aangeeft dat het draaien van de encoder deze waarde zal veranderen. Als u tevreden bent met de waarde, klikt u eenmaal om terug te keren naar de selectie van parameters of drukt u iets langer op de knop om het parametermenu te verlaten.

Uiteraard variëren de parameters die kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de modus waarin u zich bevindt: Als u dubbelklikt in een bepaalde modus, komt u alleen bij die parameters die relevant zijn voor de huidige modus. Als u dubbelklikt in het Startmenu, krijgt u het volledige scala aan parameters te zien.

Algemene parameters

Een aantal parameters zijn erg generiek van aard, en zijn daarom van toepassing op alle modi van de Morserino-32.

Dit zijn:

Encoder Click: Als u geen klik wilt horen wanneer u aan de encoder draait, zet u dit uit.

Tone Pitch: De frequentie van de zijtoon voor de morsecode.

Time Out: Als dit is ingesteld op een andere waarde dan “Geen time-out” , gaat de M32 na een bepaalde tijd in de diepe slaapstand zonder enige activiteit op het scherm. U kunt de M32 opnieuw opstarten door op de RODE knop te drukken.

Quick Start: Als dit is ingesteld op AAN, zal de M32 onmiddellijk de Modus uitvoeren die het laatst actief was wanneer hij wordt ingeschakeld of opnieuw wordt gestart vanuit diepe slaap.

Lijst met alle Morserino-32-parameters

Vetgedrukte waarden zijn standaard of aanbevolen waarden. Bij het oproepen vanuit het startmenu zijn alle parameters beschikbaar voor wijziging, bij het oproepen vanuit een actieve modus zijn alleen de parameters beschikbaar die relevant zijn voor deze modus.

Parameternaam Beschrijving Waarden
Encoder Klik Als u aan de encoder draait, kan er een korte toonuitbarsting worden gegenereerd of kan het stil zijn Uit / Aan
Toonhoogte Hz De frequentie van de zijtoon, in Hz Een reeks tonen tussen 233 en 932 Hz, overeenkomend met de muzieknoten van de Bes majeur toonladder van bes tot bes (2 octaven)
Externe Pol. Maakt het mogelijk om de polariteit van een externe paddle om te keren. Gebruik dit als uw externe paddle “op de verkeerde manier” is aangesloten, zodat de punten en streepjes van de interne en externe paddle zich allemaal aan dezelfde kant bevinden. Normaal / Omgekeerd
Peddel polariteit Definieert welke peddelzijde voor dits is en welke voor dahs . dah-dit` /. di-dah
Latentie Bepaalt hoe lang na het genereren van het huidige element (punt of streepje) de paddles “doof” zijn. Als het 0 is, moet u de peddel loslaten terwijl het laatste element nog “aan” is. Indien ingesteld op 7, reageren de paddles pas op een paddle-pers na 7/8 van een puntlengte. Een waarde tussen 0 en 7, dat wil zeggen 0/8 tot 7/8 van een puntlengte (standaard is 4 , dwz een halve puntlengte).
Keyer-modus Stelt de jambische modus (A of B), Ultimatic of Non-Squeeze in; zie de sectie CW Keyer Curtis A / Curtis B / Ultimatic / Non-Squeeze
CurtisB DahT% Timing in Curtis B-modus voor dahs; zie hieronder 0 — 100, in stappen van 5 [ 35 – 55 ]
CurtisB DitT% Timing in Curtis B-modus voor dits; zie hieronder 0 — 100, in stappen van 5 [ 55 – 100 ]
AutoChar-ruimte Minimale afstand tussen tekens Uit / min. 2 / 3 / 4 stippen
Toonverschuiving De toonhoogte van de toon, wanneer u zendt in LoRa CW Trx-modus of de Echo Trainer-modus gebruikt, kan dezelfde zijn als die van de ontvanger (of van de prompt in Echi Trainer-modus), of kan een halve toon lager of een halve toon hoger. Geen toonverschuiving / 1/2 toon omhoog / 1/2 toon omlaag
Interword Sp De tijd (in lengtes van een dit) die tussen woorden wordt ingevoegd (zie sectie CW Generator ) 6 — 45 [ 7 ]
Interchar-specificatie De tijd (in lengtes van een dit) die tussen karakters wordt ingevoegd (zie sectie CW Generator ) 3 — 15 [ 3 ]
Willekeurige groepen Bepaal voor de uitvoer van groepen willekeurige tekens welke tekensubsets moeten worden opgenomen Alfa / Cijfers / Interpunctie. / Pro Signs / Alpha + Num / Num+Interp. / Interp+ProSn / Alpha+Num+Int / Num+Int+ProS / Alle tekens
Lengte Rnd Gr Hier selecteer je hoeveel karakters er in elke groep willekeurige karakters moeten zitten; traditioneel is dit 5, maar voor training kan het zinvol zijn om met een kleiner aantal te beginnen. Vaste lengtes 1 — 6 en 2 tot 3 — 2 tot 6 (lengte willekeurig gekozen binnen deze limieten) [ 5 ]
Duur gesprekken Selecteer de maximale lengte van gegenereerde roepnamen Onbeperkt / max. 3 — maximaal 6
Lengte Afkorting Selecteer de maximale lengte van de willekeurig gegenereerde algemene CW-afkortingen en Q-groepen Onbeperkt / max. 2 — maximaal 6
lengte woorden Selecteer de maximale lengte van de willekeurig gegenereerde gewone Engelse woorden Onbeperkt / max. 2 — maximaal 6
Max # woorden Wanneer het gespecificeerde aantal woorden of lettergroepen is gegenereerd, zal de Morserino-32 een laatste AR (“+”) pro-teken genereren om aan te geven dat deze reeks voorbij is, en dan pauzeren en wachten – met een aanraking van een peddel ( of door op de zwarte knop te klikken) zal het doorgaan en de volgende reeks woorden genereren. (Als “Auto Stop” actief is, wordt deze parameter genegeerd in de modus CW Generator.) Onbeperkt / 5 tot 250 in stappen van 5
CW Gen-weergave Selecteer, hoe de trainer moet weergeven wat het genereert Weergave uit / Char voor Char / Woord voor woord
Elk woord 2x In de CW Trainer-modus wordt elk “woord” (tekens tussen spaties) twee keer weergegeven, als hulpmiddel om op het gehoor te leren kopiëren. Uit / Aan
Willekeurig bestand Indien ingesteld op “Aan”, zal de bestandsspeler n woorden overslaan na elk verzonden woord (n = willekeurig getal tussen 0 en 255) Uit / Aan
Echo herhalingen Hier kunt u instellen hoe vaak een woord wordt herhaald als het antwoord te laat of onjuist is voordat de Echo Trainer een nieuw woord genereert. Als de waarde 0 is, is het volgende woord altijd een nieuw woord, ongeacht of het antwoord goed of fout was. 0 — 6 / Voor altijd
Echo-prompt Dit definieert hoe u wordt gevraagd in de Echo Trainer-modus. De mogelijke instellingen zijn: “Alleen geluid” (standaard; het standaardgedrag in eerdere versies; het beste om in je hoofd te leren kopiëren), “Alleen weergeven” (het woord dat je moet invoeren wordt weergegeven op het scherm, geen hoorbare code wordt gegenereerd; goed voor de invoer van de paddles) en “Sound & Display”, dwz u hoort de prompt EN u kunt deze op het display zien. Alleen geluid / Alleen weergave / Geluid&Displ
bevestigen. Toon Dit definieert of er een hoorbare bevestigingstoon moet klinken in de Echo Trainer-modus. Als u het uitschakelt, herhaalt het apparaat de prompt wanneer het antwoord verkeerd was, of verzendt het een nieuwe prompt. De visuele indicatie van “OK” of “ERR” is nog steeds zichtbaar als de toon is uitgeschakeld. Aan / Uit
Toets ext TX Hier bepaalt u of een aangesloten zender wordt ingetoetst wanneer u het apparaat gebruikt Nooit / Alleen CW Keyer / Keyer&Genertr
Verzenden via LoRa Indien ingesteld op AAN, wordt alles wat de CW-generator genereert ook verzonden via LoRa – dus u kunt één apparaat iets laten genereren en meerdere anderen dezelfde reeks ontvangen (met behulp van de LoRa Trx-modus). Houd er rekening mee dat u een antenne moet hebben aangesloten wanneer u via LoRa zendt, anders wordt de LoRa-transceiver uiteindelijk vernietigd! LoRa Tx AAN / LoRa Tx UIT
LoRa-kanaal Selecteert welk virtueel kanaal LoRa gebruikt. Standaard Ch / Secundaire Ch
Bandbreedte Definieert de bandbreedte die de CW-decoder gebruikt (dit wordt in software geïmplementeerd met behulp van een zogenaamd Goertzel-filter). (Breed = ca. 600 Hz, smal = ca. 150 Hz; middenfrequentie = ca. 700 Hz) Breed / Smal
Adaptv. Snelheid Als dit is ingesteld op AAN, wordt de snelheid met 1 WpM verhoogd wanneer u een correct antwoord gaf in de Echo Trainer-modus, en met 1 verlaagd wanneer u een fout maakte. AAN / UIT
Koch-reeks Dit bepaalt de volgorde van tekens wanneer u de Koch-methode gebruikt voor leren en trainen. M32 / JLMC (leer gewoon morsecode) / LCWO
Time-out Als de in deze parameter gespecificeerde tijd verstrijkt zonder enige weergave-updates, gaat het apparaat in de diepe slaapmodus. U kunt het opnieuw starten door op de RODE knop te drukken. Geen time-out / 5 min / 10 min / 15 min
Snelle start Hiermee kunt u de initiële menuselectie omzeilen, dwz bij het opstarten zal het apparaat onmiddellijk beginnen met het uitvoeren van de modus die van kracht was vóór de laatste uitschakeling. AAN / UIT
Auto Stop Stopt het genereren van morse-tekens na elk woord in CW Generator- en Koch Generator-modi om te helpen bij het leren van het kopiëren van hoofden. Ga verder door de peddel aan te raken of op de draaiknop te drukken om het woord weer te geven, en door dit nogmaals te doen om het volgende woord te genereren. AAN / UIT
Seriële uitgang Hier bepaalt u of gegenereerde karakters van de Keyer en/of gedecodeerde karakters van de Decoder moeten worden uitgevoerd op de USB-connector. Met de instelling “ERRORS only” worden alleen bepaalde foutopsporingsberichten uitgevoerd (deze alleen als er geen andere optie is geselecteerd).

De optie “Alles” toont zowel ingetoetste als gedecodeerde karakters, en ook alle output gegenereerd in CW Generator of Echo Trainer.

Keyer / Decoder / Keyer+Decoder / Alles / Alleen FOUTEN

Bijlagen

Bijlage 1: Hardwareconfiguratie (LoRa-banden en -frequenties en kalibratie van batterijmeting)

Er is een hardwareconfiguratiemenu dat kan worden bereikt door de ZWARTE encoderknop ingedrukt te houden terwijl u de M32 inschakelt. Zodra u de knop loslaat wanneer de M32 is opgestart, kunt u de configuratie selecteren die u wilt uitvoeren door aan de encoderknop te draaien en erop te drukken zodra de juiste optie verschijnt.

De selecteerbare opties zijn “Calibr. Batt.” (kalibratie van batterijmeting), “LoRa Config.” en “Annuleren” (die dit menu gewoon verlaat en verdergaat met het regelmatig opstarten van de M32).

 

Momentopnamen

Voor verschillende soorten training heb je meestal verschillende instellingen van de parameters nodig – je wilt misschien de inter-teken- of inter-woord spaties, of de lengte van tekengroepen of woorden, enz. next vereist dat u elke keer verschillende instellingen wijzigt.

Om dit gemakkelijker te maken, kunt u “snapshots” van de instellingen gebruiken: zodra u alles voor uw eerste trainingsmodus hebt gewijzigd, slaat u alle huidige parameters op in een van de acht snapshots; dan doe je hetzelfde met je andere trainingsmodi. U kunt dan snel de instellingen oproepen door een bepaalde momentopname op te roepen.

Tip De “Koch-les” die u hebt geselecteerd, wordt opgeslagen in niet-vluchtige opslag en is daarom beschikbaar na een herstart, maar wordt niet opgeslagen of overschreven in een van de snapshots.

Een momentopname opslaan

Dubbelklik eerst om in het parametermenu te komen. Nu geeft een lange druk op de RODE knop je de mogelijkheid om met de encoder te selecteren op welke locatie je de huidige instellingen wilt opslaan, van “Snapshot 1” tot “Snapshot 8”; een andere optie luidt “Cancel Store” en stelt u in staat om naar buiten te gaan zonder een momentopname op te slaan. Snapshot-locaties die al in gebruik zijn, worden vet weergegeven , maar u kunt deze ook overschrijven. Door op de zwarte knop te klikken, wordt de snapshot op de gewenste locatie opgeslagen en krijgt u een snelle indicatie van het succes ervan.

Een momentopname oproepen

Nogmaals, je dubbelklikt eerst op de zwarte knop om in het parametermenu te komen. Nu kunt u met een korte klik op de RODE knop met de encoder selecteren welke van de opgeslagen snapshots u wilt oproepen, en u roept deze op door op de zwarte encoderknop te klikken; als er geen snapshots zijn opgeslagen, krijgt u een bericht “NO SNAPSHOTS” en kunt u vertrekken door op een van de knoppen te klikken.

Een momentopname verwijderen

U kunt ook een momentopname verwijderen die niet langer nodig is of die ten onrechte is gemaakt. Ga te werk alsof u een momentopname wilt oproepen, selecteer degene die u wilt verwijderen en klik vervolgens op de RODE knop om deze te verwijderen. Net als bij het opslaan en oproepen van snapshots, geeft een kort bericht aan dat de actie is geslaagd.

Bijlage 1.1: LoRa-banden en -frequenties configureren

Als je een standaard 433 MHz Heltec-module in je Morserino-32 hebt, is deze al voorgeconfigureerd voor de juiste band en een standaardfrequentie binnen die band.

Belangrijk Als u ofwel de frequentie binnen de standaardband moet wijzigen, of als u een Heltec-module voor de 868 en 920 MHz-banden gebruikt, moet u uw Morserino-32 configureren voordat u de LoRa-mogelijkheden gebruikt.

De volgende banden en frequentiebereiken kunnen in de Morserino-32 worden geconfigureerd voor Heltec-modules die de bovenste UHF LoRa-modules ondersteunen:

 • 868 MHz-band: 866,25 tot 869,45 MHz in stappen van 100 kHz (standaard: 869,15 MHz)
 • 920 MHz-band: 920,25 tot 923,15 MHz in stappen van 100 kHz (standaard: 920,55 MHz)

De standaard Heltec-modules ondersteunen alleen de 433 MHz-band en de Morserino-32 kan worden geconfigureerd om 433,65 tot 434,55 MHz te gebruiken in stappen van 100 kHz (standaard: 434,15 MHz).

Ga als volgt te werk om de Morserino-32 te configureren voor niet-standaard frequenties en banden:

 • Start uw Morserino-32 terwijl u de ZWARTE encoderknop ingedrukt houdt.
 • Als je een bericht ziet, laat je de zwarte knop los.
 • Selecteer de optie “LoRa Config.” met de roterende encoder.
 • Eerst wordt u gevraagd om de gewenste band te selecteren (selecteer 433 voor de standaard LoRa-module en 868 of 920 voor de bovenste UHF LoRa-module); draai de encoder naar de gewenste band en klik eenmaal op de zwarte knop. De bandselectie moet passen bij de Heltec-module die u gebruikt!
 • Nu wordt u gevraagd om een ​​frequentie binnen de door u geselecteerde band te selecteren. De eerst getoonde frequentie is de standaard voor die band – als dat in orde is, klikt u eenmaal op de zwarte knop, anders selecteert u een frequentie door aan de encoder te draaien en op de knop te klikken zodra u de juiste frequentie hebt gevonden.
 • Direct daarna zal de Morserino-32 normaal opstarten, met de nu geselecteerde LoRa instellingen van kracht. Op de bovenste regel van het opstartscherm ziet u de geconfigureerde QRG voor LoRa als een 5-cijferig nummer (bijv. 43415 voor de standaard in de 433 MHz-band).

Bijlage 1.2: Kalibratie van batterijmeting

De ingebouwde mogelijkheid van Heltec-modules om accuspanning te meten is helaas niet erg betrouwbaar. Verschillende factoren dragen blijkbaar bij aan het probleem: een meetfout binnen de ESP32-processor door een kleine variatie van de referentiespanning voor elke chip (leidend tot een relatief kleine fout), en problemen met het spanningsdelercircuit op de Heltec-module (leidend tot vrij grote variaties tussen de modules). Hoewel het meten van de batterij niet erg cruciaal is voor de werking van de Morserino-32, is het toch hinderlijk en kan het er ook toe leiden dat de M32 niet kan worden ingeschakeld, omdat de firmware denkt dat de spanning te laag is, wanneer in werkelijkheid zou het nog steeds voldoende zijn.

Om de spanningsmeting te kalibreren, moet je met behulp van een multimeter de daadwerkelijke accuspanning van je Morserino-32 meten. Zodra u deze waarde kent, voert u de volgende stappen uit:

 • Start je M32 terwijl je de ZWARTE encoderknop ingedrukt houdt, totdat je het bericht ziet om de zwarte knop los te laten.
 • Selecteer de optie “Calibr. Batt.” met de roterende encoder.
 • U ziet een spanningswaarde (in millivolt) op het display. Draai nu aan de encoder totdat de weergegeven waarde zo dicht mogelijk bij de gemeten accuspanning ligt.
 • Druk op de ZWARTE encoderknop om de kalibratiewaarde op te slaan en door te gaan met het opstarten van de M32.

Bijlage 2: Audio-ingangsniveau aanpassen

U kunt ook een andere functie bereiken terwijl u zich in het Startmenu bevindt – niet via een menuselectie, maar door lang op de RODE knop te drukken :

Dit start een functie om het audio-ingangsniveau aan te passen: zorg ervoor dat er een toonsignaal beschikbaar is op de ingang, bijvoorbeeld van uw kortegolfontvanger (zie Aansluitingen en bedieningselementen aan het begin van dit document, #2), en een staafdiagram zal aangeven de spanning van het ingangssignaal. Pas het aan met de blauwe trimmerpotentiometer, zodat de linker- en rechteruiteinden van de ononderbroken balk binnen de twee buitenste rechthoeken vallen. Tegelijkertijd wordt er een sinussignaal uitgevoerd op de line-out en wordt de uitgang van de zendontvanger ingekort (een zender intoetsen, als u deze op een zender hebt aangesloten – ontkoppel eerst uw zendontvanger als dit niet is wat u wilt!). U kunt nu bijvoorbeeld het niveau van het uitgangssignaal op een aangesloten computer aanpassen, of controleren of een zender wordt ingetoetst.

Een eenvoudige test of demo voor de audio-in aanpassing is om line-out te verbinden met audio in (verbind de tip met sleeve), waarbij de output sinusgolf in de audio input wordt gevoerd. U kunt de ononderbroken staafgrafiek zien veranderen wanneer u aan de potentiometer draait, waardoor er slechts een kleine ononderbroken staaf in het midden overblijft en de twee rechthoeken aan beide uiteinden van de grafiek aan het ene uiteinde van het potentiometerbereik zichtbaar worden (in wezen meet u alleen de ruis op de ingang van de operationele versterkers), en met de solide staafgrafiek die verder reikt dan de rechthoeken aan beide uiteinden aan het andere uiteinde van de potentiometerzwaai. Nu kunt u de potentiometer zo instellen dat de massieve balk de buitengrenzen van de rechthoeken bijna raakt. Dit is de optimale instelling voor het audio-in-niveau. Uiteraard moet u dit doen voor de audiobron die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor uw radio-ontvanger.

Tip Alleen als u in het menu bent, activeert de RODE knop lang indrukken de functie voor het aanpassen van het niveau. Terwijl u een van de Morserino-modi (Keyer, Generator, Echo Trainer, Transceiver enz.) uitvoert, activeert een lange druk op de RODE knop de scroll-modus van het display, zodat u tekst kunt lezen die al is weggescrolld…​

Bijlage 3: Firmware bijwerken vanaf versies < 2.0

Bij firmwareversie 1.x waren de wifi-functies niet direct toegankelijk vanuit het hoofdmenu, maar door drie keer snel op de RODE knop te drukken. Daarom moet de updateprocedure als volgt worden uitgevoerd:

Als dit nog niet eerder is gedaan, moet u eerst de wifi-configuratie uitvoeren.

Terwijl uw Morserino-32 het Start-menu weergeeft, klikt u drie keer snel op de RODE knop om in het WiFi-menu te komen. Het bovenste item is “WiFi Config”, selecteer het om door te gaan.

Het apparaat start wifi als toegangspunt en creëert zo zijn eigen wifi-netwerk (met de SSID “Morserino”). Als u met uw computer of smartphone de beschikbare netwerken controleert, vindt u deze gemakkelijk; schakel uw computer om dit netwerk te gebruiken (u hebt geen wachtwoord nodig om verbinding te maken).

Zodra u bent verbonden, voert u “m32.local” in uw browser op uw computer in. Als uw computer of smartphone mDNS niet ondersteunt (Android bijvoorbeeld ondersteunt het niet), moet u het IP-adres 192.168.4.1 in de browser invoeren in plaats van m32.local. U ziet dan een klein formulier met slechts 2 lege velden in uw browser: SSID en wachtwoord. Voer de naam van uw lokale WiFi-netwerk en het bijbehorende wachtwoord in en klik op de knop “Verzenden”. Uw Morserino-32 slaat deze netwerkreferenties op en start zichzelf vervolgens opnieuw op (zodat het netwerk “Morserino” verdwijnt).

Krijg nu weer het WiFi-menu door drie keer snel op de RODE knop te klikken, en selecteer het item ” Update Firmw. “. Net als bij het uploaden van bestanden, richt je je browser naar “m32.local” (of het getoonde IP-adres), en je zult uiteindelijk een inlogscherm zien. Deze keer gebruik je de gebruikersnaam ” m32 ” en het wachtwoord ” update “.

Opnieuw ziet u een bestandsselectiescherm, u selecteert uw binaire bestand en klikt op de knop met het label “Begin”. Deze keer duurt het uploaden langer – het kan een paar minuten duren, dus wees geduldig. Het bestand is groot, moet worden geüpload naar en geschreven naar de Morserino-32 en moet worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat het een uitvoerbaar bestand is. Ten slotte zal het apparaat zichzelf opnieuw opstarten en tijdens het opstarten zou u het nieuwe versienummer op het display moeten zien.