PI2GOR is weer on air

PI2GOR is weer on air

Momenteel is de nieuwe PI2GOR repeater  gereed en draait hij tot volle tevredenheid weer op zijn oude adres aan de Appeldijk.

Daar wij de vaste kosten van de repeater ieder jaar aanvulden met verkoping van spullen op de BRAC was dat in 2021 vanwege de Corona niet mogelijk, en zo het er nu uitziet dan zal het voor 2022 nog de vraag zijn of dat doorgaat.

Mocht u willen bijdragen in de kosten dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Donaties kunt u doen op het bankrekeningnummer van PI2GOR: NL03 SNSB 0941 1974 09 .tnv. G.C. Bikker.  Onder vermelding Donatie PI2GOR.

Gelieve indien gewenst bij uw giften uw naam te vermelden.
Indien u dit op de website vermeld wil zien.
Reacties zijn gesloten.