Informatie

Informatie

 

Informatie vanuit het bestuur

Clubavonden

 

Het bestuur heeft besloten dat met inachtneming van de op dat moment geldende regels onder voorbehoud de clubavond op 7 oktober doorgang kan vinden. Er is geen lezing gepland, en de avond zal in het teken staan van onderling QSO en het ruilen van de QSL kaarten.

Omdat wij geen horeca zijn is het tonen van een QR code niet van kracht.

Omdat de anderhalve meter regel is afgeschaft wordt het onderstaande protocol nog steeds gevolgd.

Corona protocol PI4GAC
Te allen tijden gelden de Algemene corona basis regels volgens de laatste RIVM richtlijnen.
Bezoek PI4GAC alleen mogelijk als u op de dag zelf de onderstaande gezondheid vragen met NEE kunt beantwoorden
1. Heeft u of één van uw huisgenoten Corona Ja/Nee
2. Bent u korter dan 10 dagen geleden:
– terug gekeerd uit een code oranje gebied Ja/Nee
– genezen van Corona Ja/Nee
3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: Ja/Nee
– Verkoudheid
– Niezen
– Hoesten
– Keelpijn
– Benauwdheid
– Koorts (meer dan 38 graden)
Als u op één van de vragen met Ja antwoordt kunt U de clubavond niet bezoeken, op de clubavond bent u dus voor de gezondheid van de medeleden niet welkom!

Iedereen is verplicht bij binnenkomst zijn handen te ontsmetten door middel van het bij de ingang van het clubgebouw aanwezige handpompje.

Maximaal Aantal 30 personen in het club gebouw PI4GAC:

Probeer toch nog enige afstand te houden voor uw eigen en onze gezondheid.

De activiteitencommissie

Wij houden u op de hoogte via deze website en via de Ronde van Gorkum.

————————————————————————————————————————————————–

COVID 19 RONDE

Gezien de lage opkomst is de woensdagavondronde weer gestopt.

—————————————————————————————————————————————————

APP VOOR NOODGEVALLEN

Binnen de vereniging is ook de app PI4GAC SOS Coronahulp  aangemaakt voor mensen die een dringende vraag hebben over hulp bij dagelijkse levensbehoeften.  Iedereen heeft per slot van rekening niet zijn familie waar hij of zij op terug kan vallen om de hoek wonen. Dit geldt in het bijzonder voor onze oudere en alleenstaande amateurs. Dit is een app waar geen flauwekul op gepost gaat worden, maar welke alleen gebruikt wordt voor serieuze berichten. Deze is dus alleen bedoeld voor PI4GAC Coronahulp.

————————————————————————————-

 

Algemeen:

oprichting

VERON A16 is een afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland en werd opgericht op 2 maart 1946. Bij deze afdeling zijn ingedeeld de VERON-leden, welke woonachtig zijn in Gorinchem en wijde omstreken.

De afdeling heeft een afdelingsbestuur, wat zelfstandig of in samenwerking met de activiteitencommissie activiteiten organiseert naar behoefte. Het afdelingsbestuur houdt één maal per jaar een huishoudelijke vergadering, waarin de afdelings leden o.a. invloed uit kunnen oefenen op het te voeren beleid, activiteiten e.d.

Met uitzondering van de maanden Juli en Augustus houdt de vereniging 1x per maand de wekelijkse bijeenkomst en wel op de eerste donderdag van de maand. Op deze avond zal in veel gevallen een activiteit worden georganiseerd, denk aan een lezing, een bouwproject of onderling QSO. Op deze avonden zijn ook geïnteresseerden in de hobby welkom, ongeacht of u lid ben van een andere vereniging of helemaal geen lid.

Mocht u het op onze avonden gezellig vinden en deze regelmatig willen bezoeken als u geen lid ben van de Veron dan stellen wij het op prijs als u donateur wil worden van de Gorinchemse Amateur Club. Dit kan voor de prijs van € 12,50 per jaar als bijdrage voor de huur van het gebouw en de lezingen.

Het rekeningnummer van de Gorinchemse Amateur Club A16 is NL03 INGB 0003 7495 98 met vermelding van uw call of naam.

In het kader van AVG, moeten bezoekers en deelnemers aan georganiseerde evenementen zich realiseren dat u gefotografeerd/gefilmd kunt worden, dit materiaal kan gebuikt worden voor alle soorten publicaties.

Voor de agenda verwijzen wij naar de publicaties elders op deze website QSL kaarten kunnen tijdens de bijeenkomsten worden opgehaald tussen 20:00 uur en 21:00 uur.