DONATIES

DONATIES

Bent u geen lid van de VERON maar wilt u ons steunen om de clubavonden te bekostigen, meld U dan aan als donateur van de Gorkumse Amateur Club.

Dat kunt u doen door een bijdrage van minimaal € 15,00 over te maken op het rekeningnummer van  de stichting (SORA)

NL21 RABO 0376 9671 88 

Stichting ondersteuning radioamateurisme A16