DONATIES

DONATIES

Bent u geen lid van de VERON maar wilt u ons steunen om de clubavonden te bekostigen meld U dan aan als donateur van de Gorkumse Amateur Club.

Dat kunt u doen door een bijdrage van minimaal € 12,50 over te maken op onderstaand rekeningnummer.

nl21rabo0376967188  t.n.v. SORA