Veron pinksterkamp 2021

Veron pinksterkamp 2021

Zoals reeds bekend zal er in 2021 heen gezamenlijk Veron Pinksterkamp worden gehouden. Wel zij er in den lande plannen gemaakt om toch individuele stations op te zetten die in het pinksterweekend verbindingen met elkaar proberen te maken.

Er is getracht om contact te zoeken met de bedenker van dit idee om meer informatie te verkrijgen helaas is dat niet gelukt. Daarom heeft de evenementen commissie van de Gorkumse Amateur Club besloten om zelf zo’n evenement in elkaar te zetten waarbij de verschillende amateurs op verschillende locaties contacten proberen te leggen met andere amateurs.

Op dit moment zijn er 3 amateurs binnen GAC die zich al hebben aangemeld mee te doen. Dit zijn PA9F, PD0NUD en PG4W die vanaf verschillende campings in het land verbindingen tot stand willen gaan brengen.

Een en ander zal worden gecoördineerd via een WhatsApp groep.

Wil je mee doen ? Geef je dan op via het mailadres evenementen@pi4gac.nl. Vergeet niet te vermelden op elke camping je de uitzendingen zal gaan doen en wat je mobiele nummer is zodat we je toe kunnen voegen aan de WhatsApp groep.

Reacties zijn gesloten.